HovsaHolbæk gruppen.

Baggrunden for HovsaHolbæk, grundlagt d. 10/10 2013

Er der tale om enkelte ”Hovsa’er” eller er der tale om et gennemgående ”Mønster”, når så mange synes de får en dårlig og meget langvarig behandling, når de har en sag kørende i Holbæk Kommune?

Vi er en gruppe borgere i Holbæk Kommune som arbejder på, at få et overblik over sagsbehandlingen i forskellige sagstyper, særligt i Jobcenteret, Ydelsescenteret, Hjælpemidler og Handicap samt Familieafdelingen

Vi ved at mange borgere synes, at de bliver behandlet på en respektløs måde ved kontakten med forvaltningen eller at der ikke sker noget i deres sag som kan bringe dem videre, – at de sidder fast i ”systemet” og at de tit må anke afslag på hjælp, som de så efter lang ventetid vinder i ankesystemet.

I de sager vi har kendskab til indtil nu, tyder det på at sagsbehandlingen i flere sager ikke har levet op til de regler om retssikkerhed for borgeren, som Folketinget har vedtaget.

Hvad HovsaHolbæk arbejder med og har opnået siden starten i 2013. – status pr. 1/10 2016

Udover borgernetværket i vores Facebook gruppe Hovsa Holbæk, består Hovsa Holbæk også af en frivillig Bisiddergruppe, som støtter konkrete borgere der har en sag kørende i Holbæk Kommune.

Et af Hovsa Holbæks hovedopgaver blev nemlig hurtigt at forsøge at hjælpe og støtte de borgere, som ikke kun fortalte om deres sag, men også havde brug for vejledning og støtte af bisiddere og rådgiver i den konkrete sag.
I mange tilfælde har vi således kunnet medvirke til at fastholde en proces og fremme en afslutning på sager – eller i hvert fald en afklaring af enkelte borgeres situation, så borgeren kunne komme videre til en mere varig løsning af problemerne, både menneskeligt og økonomisk.
Derudover har vi hjulpet borgere med at klage over urimelige afgørelser.

Sagernes antal og omfang er vokset efter hånden som kendskabet til Hovsa Holbæk er blevet udbredt.

Bisiddergruppen har derfor arbejdet på at kunne udvide mulighederne for borgere der har brug for støtte – også i lyset af indførelsen af Kontanthjælpsloftet pr. 1.10. 2016.

HovsaHolbæk Bisiddergruppe har taget initiativ til en åben og gratis rådgivning.

Vi åbnede d. 6/10 2017 en åben og gratis rådgivning for borgere i Holbæk Kommune, for de borgere der er havnet i et problematisk forhold til deres sagsbehandling i Holbæk Kommune.
Rådgivningen foregår på Sundhedscentret, Carl Reffsvej 2, 1 sal, 4300 Holbæk.

Dertil fik vi et mindre økonomisk tilskud fra Holbæk Kommune, som vi dog aldrig brugte – vi er stadig uafhængige og drevet af frivillig gratis arbejdskraft, leveret af HovsaHolbæks frivillige.

Givende Kvartalsvise møder med Holbæk Kommune fra 2014 til 2017 – er desværre ophørt.

Vi har fra december 2014 til november 2017 haft kvartalsvise møder med ledelsen i Holbæk Kommune til gensidig gavn.
Ledelsen i Holbæk Kommune har i perioden vist en vis vilje til at forbedre de forhold for borgerne som Hovsa Holbæks bisiddergruppe fandt var kritisable og har tillige erkendt at der på nogle vigtige områder skulle ske ændringer.

Det drejer sig særligt om indsatser som er gennemført på 3 områder:

1.Der skal være en tværfaglig tilgang til borgerens problemer fra starten

2.Der skal fokuseres på at dygtiggøre sagsbehandlerne, så de bliver bedre til at samarbejde med borgeren og give relevant støtte.

3.Retssikkerheden i sagsbehandlingen skal styrkes i en tværgående forvaltningsretlig enhed.

I konkrete sager har vores kontakt med ledelsen i visse tilfælde bevirket at en forkert eller en lemfældig sagsbehandling har fundet en rimelig løsning for borgeren uden at skulle klage formelt over sagen.
Vores kritik af kommunens breve til borgerne har medført et samarbejde med Ledelse og medarbejdere om forslag til nye breve som borgeren kan forstå, samtidig med at informationerne er korrekte og præcise, som lovgivningen kræver.
Det har foreløbig resulteret i et projekt ”Bedre breve”, hvor der nu er ansat en udefra der arbejder med kommunikation, til at lede dette projekt, som bliver ret omfattende.

Vi vil fortsat holde øje med at enhver henvendelse til en borger, skal opfylde det formål at kommunikere ud fra borgerens situation og være tilpasset borgerens forudsætninger og at fremme en tydelig og forståelig forklaring på det som borgeren skal vide – både om rettigheder og om pligter og konsekvenser.

HovsaHolbæk

HovsaHolbæk vil i fremtiden arbejde for:

At retssikkerhed for den enkelte borger i Holbæk Kommune bliver en selvfølge.
At Holbæk Kommune bliver et trygt sted at være for borgere, som har brug for hjælp og støtte når tilværelsen bliver problematisk.
At Holbæk Kommune overholder gældende lovgivning og at deres skøn og praksis holder sig inden for lovens rammer.
At alle borgere kan få den hjælp og støtte de har behov for, så de hurtigere kan få en meningsfyldt tilværelse uanset sociale, fysiske eller arbejdsrelaterede udfordringer.

Du kan stadig bidrage med dine erfaringer og oplevelser med det kommunale system

Vi indsamler altid konkrete eksempler på sagsbehandlingen i Holbæk Kommune.
Du kan bidrage ved at kontakte os og fortælle om dine oplevelser.

Hjælp os på denne måde med at få politikerne til at lytte.
Lad os sammen forsøge at gøre vores kommune mere borgervenlig, hvor retssikkerhed i sagsbehandlingen bliver et naturligt og vigtigt led for de ansatte i forvaltningerne, til gavn og tilfredshed for alle parter: borgerne, de ansatte og politikerne.
Vi gør dette, fordi, vi ønsker os klogere politikere, bedre forvaltning og mere trygge borgere.

Her links til lidt ældre sager vi har deltaget i:
Holbæk kommune erkender: Vi vejleder ledige forkert
Juraprofessor: Ulovligt at Holbæk truer kontanthjælpsmodtagere til at flytte
Slagelses Borgmester er vred: Holbæk kommune bryder en etisk grænse
Den prekære Nawal sag
TV2 East om tvangsflytning d.23/9

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *