Kommunen straffer ulovligt forældre med syge børn!

Af Erling Frederiksen

Holbæk kommune skriver til borgere på kontanthjælp og integrationsydelse, at  de ikke må udeblive fra deres ”tilbud” (aktivering m.m., red.) i mere end to dage på grund af syge børn. Herefter skal de selv skaffe pasning til de syge børn – ellers vil de blive trukket i deres ydelse.  Men det er ulovligt. Samfundets fattige har (endnu!) ikke pligt til at have hverken familie eller mulighed for at kunne spare op til barnepiger, for så ville kontanthjælpen være for høj….

Hovsa Holbæk har allerede i 2013 og 2014 gjort opmærksom på, at dette er ulovligt.

Kommunen kan naturligvis ikke forlange, at folk  – der lever på eksistensminimum, som ikke får løn for deres arbejde, og i øvrigt ingen rettigheder har – også skal skaffe børnepasning, når de ingen indkomst har fra deres ”arbejde” som aktiveret/ jobtrænet/ virksomhedspraktikant/ jobsøgningskursist.

Kommunen måtte endda i 2013 tilbagebetale en kvinde ca. 6000 kr. for de ydelser de havde tilbageholdt, da hun måtte blive hjemme i flere dage fra endnu et ligegyldigt kursus pga. børnenes sygdomme.

Alligevel forsætter denne ulovlige praksis i forhold til børn, der er syge mere end to dage, her i 2019 under Jobcenterchef Bo Hammers regime.

Beskæftigelsesudvalgsformand Lars Roost Dinesen kan ikke være uvidende om den ulovlige praksis, men han har tilladt det alligevel. I 2013 og 2014 var Lars Roost Dinesen nemlig Holbæk Kommunes Borgerrådgiver og problemet med Holbæks ulovlige praksis med at trække i folks ydelser pga. børns sygdom fik ganske omfattede medieomtale.
Men der blev intet gjort for at få denne praksis stoppet. Det har han heller ikke gjort i sin tid som Udvalgtsformand i snart to år.

Det er heller ikke gyldigt at forlange, at folk skal anvende feriedage på børnepasning, hvis de er på kontanthjælp. Og mange har desuden slet ikke ferieret…

Der altså intet lovligt belæg for, at kommunen kræver, at den ledige selv skal skaffe børnepasning, hvis et eller flere børn er syge mere end to dage.

Hvorfor fortsætter Jobcenteret med at begå de samme fejl igen, igen og igen?

Vi har skrevet til en af Kommunens jurister, Henrik Bang Nielsen, den 28. oktober 2019 og bedt ham om at rettet fejlen og få lovliggjort kommunens praksis.
Vi vender tilbage med resultatet.

Regler om fravær ved børns sygdom kan indføjes i rigtige ansættelseskontrakter, hvor folk får løn, pension, feriepenge m.m. og kan sætte penge til side til eventuel børnepasning, hvis arbejdet kræver deres tilstedeværelse.

Vi vender tilbage med mere, når vi får et svar fra kommunen.