Se Holbæk Kommunes hemmelige udvalg, Nævn og team her!

Holbæk Kommunes hemmelige udvalg

Hovsa Holbæk  bringer her oplysninger som Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (A) ikke ønsker skal være tilgængelige for borgerne på Holbæk Kommunes hjemmeside.
Hovsa Holbæk har gennem to år forgæves forsøgt at få Borgmesteren til at lade alle borgere have umiddelbar adgang til disse oplysninger.

Alle Kommunens øvrige Udvalg, Nævn, Råd, teams  m.m. er oplyst og nemt tilgængelige på Kommunens hjemmeside, under ”Politik” i menubjælken på kommunens hjemmeside. 
Under flere af disse råd, nævn m.m. er der bragt offentligt tilgængelige  referater.
Hvorfor så ikke disse??? 
Vil Kommunaldirektør Rasmus Søren Bjerregaard ikke tillade  det?

Hvem bestemmer egentligt i Holbæk?
Hovsa Holbæk har indbragt problemet for Socialministeriet.

Børn- og Ungeudvalget  – findes officielt ikke i Holbæk, selvom det er udvalg ALLE kommuner skal have!

Børn- og Ungeudvalgets opgave er at træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af børn og unge uden samtykke og andre tvangsmæssige foranstaltninger i forhold til børn og unge. Udvalget består af fem medlemmer. To af medlemmerne er kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen, to af medlemmerne er pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Familieretshuset, og et medlem er en byretsdommer udpeget af Retten i Holbæk.

Kommunalbestyrelsen har som de to kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt Karen Thestrup Clausen og Steffen Kisselhegn. Som suppleanter for henholdsvis Karen Thestrup Clausen og Steffen Kisselhegn er valgt Mona Rosenberg Larsen og Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Familieretshuset har udpeget Alvaro Viancos og Mette Lange som pædagogisk-psykologisk sagkyndige. Som deres stedfortrædere har Familieretshuset udpeget henholdsvis Søren Steen Lund Larsen og Ellis Baastrup. Retten i Holbæk har udpeget dommer Peder Johs. Christensen som medlem af Børn- og Ungeudvalg, og i hans forfald møder en anden dommer fra Retten i Holbæk.

Rehabiliteringsteamet  – findes officielt ikke på Holbæk Kommunes hjemmeside under ”Råd og nævn” , selv om det findes og træffer afgørelser.

Rehabiliteringsteamets opgave er at indstille til den fremtidige forsørgelse for de borgere, hvis erhvervsevne er varigt og/ eller  væsentligt nedsat.

Rehabiliteringsteamet skal sikre, at borgeren er blevet tilbudt alle relevante indsatser, som kan hjælpe den pågældende tættere på arbejdsmarkedet, og at vedkommendes sag er tilstrækkeligt oplyst. Hvis Rehabiliteringsteamet indstiller til førtidspension, går sagen videre til Pensionsnævnet, som træffer  afgørelse om der skal tildeles førtidspension på baggrund af Rehabiliteringsteamets indstilling.

Rehabiliteringsteamet består af:

  • en medarbejder fra beskæftigelsesindsatsen
  • en medarbejder fra socialindsatsen
  • en medarbejder fra sundhedsindsatsen
  • en læge fra Region Sjælland
  • og hvis borgeren er under 30 år, deltager tillige en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Der er tilknyttet ca. 14 forskellige kommunale medarbejdere til  Rehabiliteringsteamet, hvortil de indkaldes efter behov.

En af disse 14 medarbejdere er Lone Stirling, som ofte er hjælpsom ved at skrive oplysende opslag på Hovsa Holbæks facebook-site.

Hvis du skal for Rehabilieringsteamet, så har du ret til at få oplyst, hvem der skal vurdere din sag, f.eks. for at undgå problemer med inhabilitet.

Pensionsnævnet er heller ikke synligt på Holbæk Kommunes hjemmeside  under Råd og Nævn

Pensionsnævnet en administrativ myndighed i kommunen, som af Kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at træffes afgørelser i sager om førtidspension og seniorpension.
Pensionsnævnet består af to personer – en afdelingsleder og en sagsbehandler.
Der indgår på nuværende tidspunkt to kommunale medarbejdere i Pensionsnævnet.  Men de er hemmelige….

Hovsa Holbæk kan dog oplyse at den ene, formanden og afdelingsleder, er Henrik Sahlgren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *