Om Aktivering

_DSC4980w
Er aktivering blot chikane?
Mange borgere opfatter det som om deres jobkonsulent eller sagsbehandler personligt forfølger og chikanerer dem.
Det er ofte en forkert opfattelse.  Men det er en meget forståelig opfattelse.
Man må opfatte det som chikane, når du for 5. gang bliver sendt på det samme kursus, eller til opbevaring hos den samme ”Anden Aktør” eller ud som gratis arbejdskraft på Vandrerhjemmet, i Silvan, i børnehaven  eller i Bauhaus – uden nogen som helst chance for at blive ansat med løn og lønmodtagerrettigheder.  Der kommer bare en ny tvangsarbejder efter dig.
Den væsentlige bag chikanen er ikke blot at gøre livet surt for de arbejdsløs og skræmme dem, som har arbejde til at holde kæft og arbejde hårdere.
Hemmeligheden bag chikanerierne og ydmygelserne ligger et helt andet sted.  Og fra det sted ser man kun chikanerierne af de fattigste og underste som en sidegevinst.
Årsagen til de vedholdende ydmygelser, tåbeligheder og chikanerier ligger i aftalerne mellem staten og kommunerne.  Det er de såkaldte refusionsordninger.
Kort og godt – Kommunen får penge tilbage fra staten, hvis det er registreret, at du er på kursus, opkvalificering, aktivering, Nyttejobs, virksomhedspraktik, jobtræning, løntilskudsjob eller lignende.
Hvor lidt eller meget du laver. Om du har lært noget,  eller om det har haft noget formål er ikke væsentlig i denne sammenhæng.
Det handler om kommunens økonomi.  Og kommunens økonomi handler om at have snabelen godt ned i Statskassen.
Her er du bare et redskab, som man henter eller smider væk efter forgodtbefindende. Derfor er der aldrig nogen vurdering af det forløb/ aktivering, som du har været igennem. Om du har lært noget eller om det har været nyttigt?
Du er bare et led i refusionssystemet – hvor man flytter rundt på tal kolonerne mellem de offentlige kontorer.
Du skal ikke tage det personligt.  Det er alt sammen af hensyn til økonomien og det umådelige antal offentligt ansatte, som ville blive arbejdsløse, hvis de ikke havde os at flytte rundt med.
Du er en brik i et større system uden noget egentligt formål. Men det er ikke primært, fordi nogen har set sig sur på dig. Det skal du ikke tro……..
Derfor kan din jobkonsulent godt hade dig alligevel!

Kan man klage?

Ja, man kan næsten altid klage. Men din klage udsætter ikke det forløb, som du klager over. Du kan altså ikke udskyde din aktivering på den måde.
Samtidigt har regeringen (også de forrige regeringer) indrettet systemet således, at hvis Jobcenteret har skrevet i din såkaldte jobplan, at afgørelsen er truffet efter:  – ”en konkret og individuel vurdering”, så kan du aldrig få medhold. Det er skrevet ind i loven og Ankestyrelsen har i en principafgørelse stadfæstet dette. Principafgørelser herfra har retsvirkning
Du kan altså klage, men aldrig få ret.
Når de arbejdsløse ikke klager, så er det måske, fordi de er tilfredse, glade og bliver taget hånd om….Bare spørg Beskæftigelsesministeren.
Desværre er alle partier – undtagen Enhedslisten – enige om, at de arbejdsløse ikke skal kunne klage over aktiveringen.
Hvis du klager, så har det dog det formål, at staten tæller op, hvor mange der klager. Du kan også sende en kopi af din klage til nogle politikere, eller du kan ringe til dem.
Kan man sige; nej tak?
Nej, det kan man næsten aldrig, heller ikke selvom du er syg  –  ikke uden at miste din kontanthjælp, dagpengeret eller andre ydelser.  Jo mere du henviser til, at du er syg eller, og at du ikke kan holde til den slags arbejde, des mere vil Jobcenteret sende dig af sted til en uønsket aktivering.
Lægeerklæringer og speciallæge-udtalelser er stort set ubrugelige. Jobcenteret bestemmer. Og jobcenteret bestemmer det, som giver størst refusion fra staten til kommunen.  Altså penge fra statskassen til kommunekassen.
Din strategi skal altid være, at du siger, at det lyder spændende, og at det vil du gerne.
Så møder du op, bliver syg og går hjem. Næste dag møder du op, bliver syg og går hjem osv.
Så har du vist, at du gerne vil, men ikke kan.
Det værste er, når de tror du kan, men ikke vil.
Du skal faktisk helst møde op de dage, hvor du er mest syg, så de selv kan se det.
Hvis du også kan kaste op, skide i bukserne eller få kramper og skrige på gulvet med mere, så kan du måske få bevilget en aktiveringsfri periode.
Kommunen holder helst de arbejdsskader hemmelige, som opstår i forbindelse med aktivering. Det kan nemlig blive dyrt i erstatninger.  Så sørg for at komme frem med aktiverings-/ arbejdsskaderne.
Når det er aktiveringsstedet selv, som konstaterer, at du er syg, så kan du nemmere få en ordentlig behandling, fordi de er nervøse for at tage ansvar for dig, mens du er i aktivering, kursus eller træning.
Du kan stort set tørre røv i dine lægeerklæringer.  Du bliver faktisk chikaneret mere, når du er sygemeldt end når du ikke er det.
Det er igen noget med refusioner fra staten til kommunen.