Mette har fået et brev!

Her HovsaHolbæks opfordring

Holbæk den 9. november 2020

Kære Mette Frederiksen

På foranledning af bl.a. Hovsa Holbæk og andre gode kræfter vedtog et flertal i Folketinget en delvis og midlertidig suspension af 225 timers reglen. Reglen siger, at kontanthjælpsmodtagere bliver trukket 1054 kr. i deres månedlige ydelse, hvis de ikke indenfor de seneste 12 måneder har haft mindst 225 timers ordinært ustøttet arbejde.Aktivering, kurser, virksomhedspraktik, tvangsarbejde i Nyttejobs m.v. tæller ikke som timer.

Hvis man modtager nogle af de ydelser, som ligger under kontanthjælpsniveauet, f.eks. som flygtning eller indvandrer, så trækkes der 526 kr. pr. måned. (Begge beløb trækkes i ydelsen før skat).

225 timers reglen gælder også for folk, som f.eks. har fået vurderet deres arbejdsevne til at være helt nede på en time om dagen.

Det drejer sig om mennesker, som jobcenteret, jobkonsulenten, sagsbehandleren, anden aktør ikke har kunnet finde arbejde til. Og som ingen vil ansætte. Af disse mennesker forlanger du, at de selv skal kunne finde et arbejde på f.eks. en time om dagen.

Hvis ikke, så nedsættes deres ydelse.Den 23. april 2020 vedtog Folketinget, i lyset af Coronakrisen, at man ikke ville lade kontanthjælpsmodtagere, som faldt for 225 timers reglen under Coronakrisen, eller nytilkomne kontanthjælpsmodtagere, være omfattet af reglen.

Men du forhindrede samtidigt, med Folketingsbeslutningen af 21. april 2020, at de mennesker, som allerede er underlagt 225 timers reglen kan undtages fra reglen. Der var ellers flertal i Folketinget for at få reglen helt suspenderet, hvis Socialdemokratiet havde ønsket dette.

Disse mennesker bliver altså fortsat trukket 1054 / 526 kr. i deres ydelse hver måned uanset, at Coronakrisen fortsætter, og at det er meget vanskeligt at opnå det nødvendige antal arbejdstimer. Man skal løbende have haft 225 timers arbejde indenfor de seneste 12 måneder.

Det er formentlig nu nærmest umuligt for kontanthjælpsmodtagere i Vendsyssel og Nordjylland at finde arbejde og optjene de 225 timer for at undgå træk i ydelsen.

Du sagde på et pressemøde den 30. marts 2020, at –Vi er et samfund, der bygget på fællesskab, solidaritet, tillid.” og

Jeg er er smerteligt bevidst om de omkostninger, som mange mennesker bærer lige nu. Arbejdsløshed, Usikkerhed”

Vi finder fælles løsninger på fælles problemer. Det har vi en lang tradition for at gøre.” og

Vi er et fællesskab. Vi deler bekymringer og håb. Og dermed deler vi også en kraft, som ikke kan sættes på formel. Men som har vist sig uvurderlig. Samfundssind.”

Du bad også – ”de svageste om at være de stærkeste.”

Du sagde også, at det var ”et barsk budskab” – men du træder alligevel på dem som ligger ned i forvejen.

Der uddeles hjælpepakker i til de velbjergede, men du har vist glemt de ”svageste”.

Det opfordrer jeg dig og regeringen til at rette op på.

Venlig hilsen

Erling Frederiksen, Landevejen 26, 4532 Gislinge, tlf. 28212989 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *