Menneskerettighedsprisen 2020

Desværre er der enormt brug for gode kræfter til at imødegå den kritisable sagsbehandling i kommunerne.

De to foreninger De Anbragtes Vilkår (DAV) og Retssikkerhed i Familiers Trivsel (RIFT) modtager Menneskerettighedsprisen 2020 for deres arbejde med at styrke inddragelse og retssikkerhed på anbringelsesområdet ved at kæmpe for anbragte børns og deres forældres rettigheder.
”Både DAV og RIFT er drevet af ildsjæle, der gør en kæmpe indsats. Foreningerne formår at fungere som talerør og organisatorer for anbragte børn og deres forældre. Et område, der erfaringsmæssigt er udfordrende. Det er lykkedes DAV og RIFT gennem deres arbejde at skabe øget fokus på barnets tarv og forældrenes retssikkerhed,” siger Trine Christensen, formand for Rådet for Menneskerettigheder.

Foreningen RIFT arbejder for at dokumentere og informere om den manglende retssikkerhed på børne-unge-familieområdet.

Formanden for RIFT Susanne Munck forklarer:
“Menneskerettighedsprisen er en anerkendelse af vigtigheden af det arbejde, som gode frivillige kræfter forsøger at løfte, når vi arbejder fagligt og sagligt med øje for de mange perspektiver og sammenhænge på børne- og familieområdet. Prisen er også en påmindelse om, at opgaven med at sikre retssikkerheden for både børn og forældre fortsat er særlig vigtig. Alt for ofte opstilles der en falsk modsætning mellem de to hensyn. Det er derfor vigtigt at gøre opmærksom på, at trivslen for anbragte børn og deres forældre hænger uløseligt sammen.”

Foreningen DAV mener at børn flyttes rundt som potteplanter.

Interesseorganisationen DAV er stiftet i 2013 af tidligere anbragte børn og arbejder for at sikre, at organisationens viden, interesser og ønsker får en mærkbar plads i udviklingen af politik og praksis på anbringelsesområdet.

Om modtagelsen af hædersprisen siger den 34-årige formand, David Adrian Pedersen:

”Prisen er en stor anerkendelse af anbragte børns ret til at blive lyttet til, og den vil styrke vores fremtidige arbejde. Anbragte børn og unge kender i for lav grad til deres egne rettigheder, og oplever alt for ofte at være sat udenfor indflydelse her i livet. Når man som anbragt ikke ved, hvad man kan forvente af sine omgivelser, mens man flyttes rundt som en potteplante af systemet, er det svært at forsvare sig og kræve mere. Derfor kæmper De Anbragtes Vilkår for at give anbragte børn og unge en stemme i deres anbringelse og arbejder for, at alle anbragte kender deres rettigheder, og at de overholdes.”  
DAV modtog i slutningen af oktober i år også Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris for deres måde at videreformidle anbragtes historier, oplevelser og forhåbninger på.

Prisen overrækkes d. 10. december hos Institut for Menneskerettigheder.

Se mere om foreningen RIFT her!

Se mere om foreningen DAV her!

Se mere om prisen her!

Se mere om Institut for menneskerettigheder her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *