Malgré Tout og Holbæk Jobcenter

Malgré Tout og Holbæk jobcenter har et fremragende samarbejde om at udnytte ledige.

Malgré Tout er et af de utallige firmaer som nyder godt af gratis arbejdskraft og Holbæk Jobcenters inkompetence til at få ledige i job.
For begge parter er det en win-win da firmaet får gratis arbejdskraft og jobcentret får “placeret” en ledig til gavn for statistikken om effektivitet.
Sorteper er som altid i jobcentret – den ledige!
En yderst vægtig grund til at man ALDRIG har kunnet få oplyst hvor mange ledige jobcentret skaffer i reelt job, er muligvis at det vist er tæt på nul.
Når man nu bruger enorme mængder at de ansattes tid og borgernes penge på at lave statistikker over alt imellem himmel og jord, er det vel bemærkelsesværdigt at det eneste man ikke laver statistik over, er om jobcentret overhovedet får borgere i job – eller i det hele taget har nogen effekt eller berettigelse.

Malgré Tout har sparet et ganske pænt beløb.

En ledig borger har arbejdet i firmaet fra 1/10 2022 til 5/7 2023.
I den periode har borgeren oversat 120 fag-artikler om ridning og hestesport til fransk.
Et hurtigt regnestykke efter gældende takst hos et oversættelses bureau til laveste takst på en artikel på 1128 ord (og det er endda en standard oversættelse ikke med stort indhold af fagterminologi), giver en pris på min. 1864.-. for en sådan artikel.
Hvis man vil læse de franske udgaver er de her og de er på et rimeligt svært niveau.
Bliver det så ganget med 120 artikler giver det en besparelse for MalgréTout på 223.680 kr.
Beløbet kan nok diskuteres, men under alle omstændigheder er det en betragteligt besparelse/gave til firmaet.
Borgeren fik da også en brugt paraply for de 9 måneders gratis arbejdskraft, da det regnede den dag aktiveringen pludselig ophørte – uden aftale med Holbæk Jobcenter 😉

OVERSÆTTELSESTAKST!

Holbæk Jobcenter har ikke kun gjort noget forkert – de har som vanligt tillige overhovedet intet gjort!


For det første er det ikke lovligt at fastholde en borger i den samme funktion i så lang tid.
For det andet har de 3 “Jobkonsulenter” , Kristian, Carsten og Marianne der har været tilknyttet i perioden absolut intet gjort for at få en aftale om en ansættelse, hvad de burde have gjort efter ganske kort tid. (Og som var lovet skulle ske ved årsskiftet – altså for mere end 6 måneder siden).
Indsatsen fra Jobcentret har udelukkende bestået i gentagne brudte løfter, møder uden andet indhold end en sludder for en sladder om reel ansættelse.
Det giver vist kun 2 muligheder!
1. Holbæk jobcenter og jobkonsulenterne har ikke gjort det de er ansat til, – da de netop intet har gjort for borgeren med henblik på det de påstår at gøre: At “praktikken” skal føre til lønnede timer!
2. Holbæk Jobcenter og Malgré Tout har fra dag 1 været klar over at der aldrig blev tale om et reelt job og har derfor brugt alle midler for blot at trække tiden ud!

At jobcentret ikke har nogen som helst idé om hvad der sker og at engagement er ualmindelig småt kunne også indikeres i, at 2 dage før ophør af udnyttelsen (d. 5/7) hos Malgré Tout, blev borgeren af Holbæk Jobcenter forlænget i 3 mdr. med nedennævnte begrundelse (læs: sludder), så borgeren er reelt stadig i følge Jobcentret aktiveret hos Malgré Tout til 10/9 2023.

Holbæk Jobcenters standard/vrøvl skrivelse – som alle ledige har fået 10-20 gange ved “aktivering”

I dette og de fleste andre tilfælde er det noget fuldstøndigt meningsløst sludder.
Hvordan har man tænkt sig at udvikle kompetencer til oversættelse hos en borger med en mellemleder uddannelse og fransk som andetsprog?
Og hvis det er hensigten at det skal føre til en reel ansættelse – hvorfor har samtlige “Jobkonsulenter” så gjort absolut intet for at det skal ske – brudte aftaler, løfter og manglende afholdelse at ansættelses samtaler gennem et halvt år?
Der er vist kun én konklusion på det: Holbæk Jobcenter fungerer ikke for borgerne, men overvejende som arbejdsmarkedets leverandør af gratis arbejdskraft – og muligvis for at berettige deres egen eksistens som værende meget vigtig og uundværlig..
Det er tillige utilstedeligt at man kan skrive: “Vi vurderer” og så er det et argument der ikke kan tilbagevises af borgeren – og uden nogen form for saglig begrundelse.
Vi vurderer så til gengæld det er stensikkert at Holbæk Jobcenter kun skaffer få eller ingen ledige i ordinært job!
Der bliver heller ikke evalueret over et “aktiveringsforløb” så der kan være en progression i forløbet – det er bare videre til næste aktivering, hvor praksis i mange år har været uendelige og lovstridige forlængelser.
Det er eksempler på borgere som har haft 6-7 aktivering i samtlige supermarkeder i byen med at stille varer på hylder, hvilket man nok relativt hurtigt kan lære – hvis ikke det er udnyttelse af gratis arbejdskraft, hvad er det så?

Malgré Tout er da heller ikke de hurtigste knallerter på kajen!

Malgré Tout og Direktør Troels Højvig – eller en hvilken som helst anden arbejdsgiver, burde i dette tilfælde hurtigt (efter max. 5-10 oversættelser) sagtens kunne vurdere om de kunne ansætte medarbejderen.
Man kan ikke tale om at man i Malgré Tout føler et ansvar for at agere sobert i “medarbejderens” interesse og det er måske også for meget forlangt, når det primære er at der skal tjenes penge.
Men man kan tale om udnyttelse og eneste fokus på egen vinding og tilhørende mangel på anstændighed, da man tilsyneladende fra dag 1 udelukkende bevidst har haft til hensigt at se hvor meget gratis arbejdskraft der kan hives ud af den ledige.
De mange oversatte artikler er således ren udnyttelse og ren kassetænkning fra firmaets side.
På den anden side er det svagt forståeligt – men på ingen måde acceptabelt, at man vælger at få arbejdskraften ganske gratis af det naivt ubegavede og inkompetente Holbæk Jobcenter.
Begrundelsen for ophør af “aktiveringen” kunne onde tunger påstå ligger i at Malgré Tout nu gratis har 120 oversatte artikler til et godt stykke tid fremover – og man har brugt oversættelserne på den franske hjemmeside siden i hvert fald Januar, så de dur jo nok!

Er der en konklusion på galskaben?

Jada – men en kedelig en for den ledige eller syge!
Det er jo meget svært uden at bruge ord om Holbæk Jobcenter og Malgré Tout jeg normalt ikke ville bruge i en anstændig samtale (men det går tilsyneladende lige).
Det der er kommet ud af forløbet er følgende:
1. Malgré Tout har sparet en masse penge ved at have en ulønnet og gratis medarbejder.
2. Holbæk Jobcenter har fået placeret en ledig i 9 måneder, så man er et problem mindre i dette tidsrum og kan dermed bidrage til statistikken om sin store “effektivitet”!
3. Borgeren har ydet en maksimal indsats i et lønligt håb om en reel ordinær ansættelse som lovet (og ønsket).

Resultatet har kun været det sædvanlige for borgeren – spild af tid tillige med en oplevelse af udnyttelse, svigt og inkompetence fra Jobcentret – kort sagt, at være til grin!

DUMPEKARAKTER!

Intentionen med denne artikel.

At advare ledige borgere om at de på ingen måde skal hoppe på illusionen om at Holbæk Jobcenter vil – eller kan, skaffe dem et reelt lønnet job – ej heller at man må tro at det er målet med nogen form for “aktivering”.

At håbe på at de politikere i byrådet som strudseagtigt stikker hovedet i jorden så snart der tales om jobcentrets manglende resultater og misbrug af lediges arbejdskraft kunne blive klogere – man har tilsyneladende den opfattelse at alt fungerer fremragende og at alle syge og ledige er lykkelige for indsatsen, – hvor man så får den idé fra?
(Det må være fra embedsmænd i Holbæk Jobcenter, måske kombineret med egne fordomme – hvor ellers?).

At få de borgere der har været så heldige aldrig at have været i kontakt med dette rigide system, gjort opmærksomme på, hvor ringe det fungerer og hvor lidt hjælp de skal regne med at få når de pludselig selv står uden arbejde eller bliver syge.

Jeg skal retfærdigvis også tilføje at det da teoretisk er muligt at nogle få enkelte heldige er blevet ansat (ofte på eget initiativ) det er blot bemærkelsesværdigt at man aldrig hører om det!
I Hovsa Holbæk har vi ikke rigtig set nogle af dem i vores rådgivning, som efterhånden har nogle år på bagen – den er gratis og åben for alle i Holbæk.
De borgere som vi ser, er ulykkelige og oplever oftest Holbæk Jobcenter mere som en modstander end som en medspiller – eller i bedste fald som en værdiløs “hjælp”.
Vi hører gerne fra andre borgere som er blevet udnyttet og har fået “misbrugsbehandling” af Holbæk Jobcenter.

Hvilket belæg har jeg så yderligere for kritikken?

Personligt har jeg kommet på Holbæk Jobcenter siden midten af 1990’erne hvor mit firma møblerede lejligheder for flygtninge og jeg så, at de ikke altid blev behandlet anstændigt.
Jeg har således kommet på jobcentret som bisidder længere tid end formentlig nogle af de nuværende ansatte.
Min negative holdning er således ikke blot fordi jeg tilfældigvis igen er blevet sur, men baseret på over 20 års erfaring med den måde man behandler udsatte, ledige og syge borgere på – og kan vel næppe afvises som et pludseligt lune hos undertegnede, men må tilskrives erfaring og reelle oplevelser af en uanstændig forvaltningskultur, oplevet gennem flere hundrede møder/jobsamtaler på Holbæk Jobcenter.

Den eneste positive udvikling jeg har oplevet, er at Jobkonsulenterne bestemt er blevet venligere, mere empatiske og fremtræder ofte umiddelbart som reelle hjælpere og de fleste møder nu foregår i en fornuftig atmosfære, modsat tidligere tiders ofte nedværdigende forhør.
Diplomatiets kunst: At bede en person rejse af helvede til, på en måde så han/hun glæder sig til rejsen! – Den er man blevet bedre til.

PS. Skulle Malgré Tout eller Holbæk Jobcenter have en anden opfattelse af forløbet, bringer jeg da gerne denne, hvis den er saglig og ikke bare en dårlig undskyldning – men fakta er nu engang ualmindelig svære at lave om på!
PPS. Skulle man være i tvivl om det nu også er så slemt, kan jeg anbefale Facebook siden: Jobcentrenes ofre med 31.000 medlemmer – uanset hvad man mener om den, er den i hvert fald et tydeligt udtryk for hvor rasende galt det står til i Jobcentrene.

Carsten Jensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *