Kontrolgruppen

Holmesw

Kontrolgruppen i Holbæk

Hvis du modtager en indkaldelse til et møde hos Kontrolgruppen, så er der en række ting, som du bør være opmærksom på.

1.       Du har ikke pligt til at møde. I stedet kan du bede om (skriftligt!) at få Kontrolgruppen til at sende dig de spørgsmål, som de gerne vil have svar på. Så kan du stille og roligt besvare dem skriftligt. Herefter kan din brevveksling med kontrolgruppen gå frem og tilbage mange gange. Samtidigt skal du bede om at få alle sagens akter tilsendt – så du ved, hvad de ved.

2.       Hvis du får en henvendelse fra Kontrolgruppen, så vil det ofte handle om, at de mistænker dig for socialt bedrageri. Det er kriminelt at begå socialt bedrageri, men det betyder også, at du har ret til at beskytte dig selv og din familie. Du behøver altså ikke at tale sandt elle komme med oplysninger, som du tror, kan skade dig eller din familie. Du kan heller ikke straffes for at lyve eller give urigtige oplysninger, når du forsøger at beskytte dig og dine.

3.       Kontrolgruppen vil ofte bede dig om at sende dine kontoudtog for en periode. Du kan enten bede dem selv indhente disse – eller meddele dem, at du ikke ønsker at udlevere dine private kontoudtog.  Kontrolgruppen vil være interesseret i at se, om der er blevet overført penge mellem dig og din kæreste eller ekspartner.  De skal begrunde en afgørelse om socialt bedrageri i, om der er tegn på fælles husholdning og økonomi. Derfor vil de gerne se kontoudtog.  F.eks. undersøger Kontrolgruppen, om du hæver penge i den by, hvor din kæreste eller ekspartner bor.

4.       Kontrolgruppens opgave er at spare kommunen for udgifter. De er ikke interesserede i at give dig en god og retfærdig behandling – eller at undersøge alle forhold, hvis de tror, at de kan tage ydelser fra en borger.  Alt hvad de ved om dig – det vil de bruge mod dig.  De ansatte i Kontrolgruppen har i de sidste par år begået en del ulovligheder, langvarigt chikaneret en lang række borgere på grundlag af utilstrækkelig sagsbehandling og undladt at informere borgerne korrekt.  Det er alt sammen sket med Borgmester Søren Kjærgaards (V) billigelse. De samme medarbejdere er stadig ansat og ingen af den har fået påtaler eller er blevet straffet. Du kan derfor ikke forvente, at du kan have tillidsfulde og afklarende samtaler med Kontrolgruppen. Deres mål er ikke at afklare sagen bedst muligt, men at skaffe penge i kommunekassen.

5.       Kontrolgruppen må ikke overvåge dig, men de må notere, hvis de ser dig på gaden sammen med din kæreste eller ekspartner.  Eller hvis din bil holder ved kærestens bolig. Disse oplysninger kan de ikke bruge til ret meget, men det er ubehageligt at opleve.

6.       Anonyme anmeldelser.  Borgmesteren opfordrer borgerne til anonymt på kommunens hjemmeside at angive andre borgere, hvis de mener, at de begår socialt bedrageri. Du har altid ret til at se den anonyme anmeldelse – ligesom alle de andre sagsakter.  Ofte ved Kontrolgruppen heller ikke, hvem der har skrevet anmeldelsen. Kontrolgruppen må ikke bruge en anonym anmeldelse i en afgørelse, men den kan give anledning til, at de indkalder dig til samtale.

7.       Hvor tit må kærester besøge og overnatte hos hinanden? Der er ingen klare regler, men I kan faktisk sove sammen og have sex hver dag/nat – bare I ikke spiser sammen, køber ind sammen eller at din kæreste hjælper med at lappe cyklen, pudse vinduer eller andre praktiske opgaver.  I kan spise samen en gang eller to om ugen, men hvis det bliver mere, så kan det give problemer.  Det bedste er, at du eller kæresten tager termokanden og madpakken med, når I besøger hinanden.

8.       Hvis du har børn, og børnenes anden forælder henter dem i institutionen, så er det stort set ok, men hvis en ikke-forælder (kæreste) henter børnene, så vil det blive betragtet som om, at I har et praktisk og økonomisk forhold.

9.       Kontrolgruppen vil ofte kontakte børnenes institutioner for at få oplyst, hvem der henter og bringer børnene. De kontakter SEAS-NVE for at få oplyst strømforbruget og vurdere, om det er realistisk i forhold til antallet af personer i boligen. Desuden kontakter de boligselskabet for at få oplyst varmeforbrug, antal vaske i vaskekælderen, og om den anden forælder også har været med på boligselskabets sommerlejr, hvis du har været på lejr med dine børn. Dine oplysninger  på facebook følger de også med i, hvis de har adgang. Dine ”gode venner” kan også kopiere oplysningerne fra din facebook-side og sende dem til Kontrolgruppen.

10.   Hvis Kontrolgruppen træffer en afgørelse om, at du ikke er enlig forsørger, eller at du besøger din pensionistven for tit, så kan du klage. Men dine ydelser bliver taget fra dig alligevel, indtil du evt. får ret i din klage. Det tager mellem et ½ år og tre år at få behandlet en klage.