Forvaltningskultur i Holbæk Kommune – Uha Uha….

Hovsa Holbæk har gennem nogle år forsøgt at få bedre forvaltningsskik i Holbæk Kommune. Bl.a. ved at få kommunen til at oplyse om Pensionsnævnet og Rehabiliteringsteamet på den kommunale hjemmeside, således at Kommunens mest udsatte borgere  kan orientere sig  om regler og praksis på det område.
Nogen har bemærket, at det hidtil ikke er lykkes at få kommunaldirektør Rasmus Søren Bjerregaard og borgmester Christina Krzyrosiak Hansen til at oplyse om det det lovpligtige Børn- og Ungeudvalg på den Kommunale hjemmeside.
Dette Udvalg findes officielt slet ikke i Holbæk, selv om Karen Thestrup Clausen (EL) er formand for Udvalget.
Jeg har tjekket landets øvrige Kommuner, og jeg har kun fundet Køge Kommune, som kun havde en begrænset information.
Det skrev jeg til dem og fik straks en venlig tilbagemelding om, at det var en fejl, men at den vil blive rettet, således at oplysningerne om dette Udvalg også kommer på Køges Kommunes hjemmeside.  De skriver endda ”Tak for input.”

Dejligt med en sådan forvaltningskultur i Køge – som reagerer på fejl og som har viljen til forbedringer.

Holbæk er nu eneste kommune i Danmark, hvor det lovpligtige Børn- og Ungeudvalg hemmeligholdes for borgerne.
Jævnfør borgmesterens ellers hyppige floskler om åbenhed, inddragelse og demokrati!
Sådan er det ikke i virkelighedens Holbæk – Her nægter man konsekvent at give borgerne oplysninger om dette Udvalg med henvisning til frygten for, hvad jeg kan finde på… (Det skal der nok komme mere om, senere!)

En af de kedelige sager!!………..

Jeg kan oplyse, at sidste år (2020) fik en af kommunens fattigste borgere udbetalt ca. 376.000 kr. for ydelser, som uberettiget havde været tilbageholdt for denne borger gennem en længere årrække.
Jeg har fået underkendt den kommunale Kontrolgruppes afgørelser mere end 31 gange over en periode på ca. otte år – og Hovsa Holbæk har gentagne gange fået den beklagelige forvaltningskultur i Holbæk omtalt i de landsdækkende medier.

Men det har ikke fået kommunaldirektøren eller borgmesteren til at lytte eller lære…
I stedet for lytte og lære, så har kommunaldirektøren og borgmesteren valgt at gå i baglås og undgå enhver dialog. Det er en usund, dyr og u-konstruktiv forvaltningskultur, som bør ændres… Tilstandene på Jobcenteret og familie afdelingen må vel nærmest betragtes som kaotiske!

De mest udsatte borgere skal også have ret til grundlæggende oplysninger. Det er forudsætningen for velfærdsstaten og vores fælles deltagelse deltagelse i samfundet.

Som kompensation for den kommunale magtfuldkommenhed har vi lagt oplysningerne om Børn- og Ungeudvalget for Holbæk Kommune på vores egen ”private” hjemmeside www.hovsaholbæk.dk

Til orientering så træffer det lovpligtige Børn- og Ungeudvalget afgørelser om:

Tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold

Tvangsmæssige anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet

Tvangsmæssig opretholdelse af en anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet

Afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem f.eks. forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under en anbringelse uden for hjemmet

Overvåget samvær under et barns eller en unges anbringelse uden for hjemmet

Det hemmelige Børn- og Ungeudvalg og Offentlighedsloven

Til Økonomiudvalget
Holbæk Kommune 12. maj 2021

Det hemmelige Børn- og Ungeudvalg og Offentlighedsloven

Økonomiudvalget bedes tage stilling til om Holbæk Kommune efterlever Offentlighedslovens §17, hvor det bestemmes, at en myndighed skal give information om sin virksomhed.

Holbæk Kommune har i 2016, uden senere tilføjelser eller ændringer, vedtaget en ”Ekstern kommunikationsstrategi for Holbæk Kommune”, som efter det oplyste af chefjurist Kirsten Kemp fortsat er gældende.

Jeg modtog aktindsigten i kommunikations strategien efter kun 20 dage.
Der er altså sket forbedringer i sagsbehandlingen på direktionsgangen. Tak for det.

Jeg har gennem nogle år forsøgt at få Holbæk Kommune til at forbedre kommunikationen til borgerne. F.eks. ved at udarbejde læselige kommunale skrivelser.
Dette arbejde blev påbegyndt, men hurtigt stoppet igen.

Pensionsnævnet og Rehabiliteringsteamet kan nu findes på kommunens hjemmeside, hvis man søger. Men de er fortsat ikke umiddelbart tilgængelige under Råd og Nævn.

Børn- og Ungeudvalget er slet ikke at finde på den kommunale hjemmeside.
Alle landets øvrige kommuner oplyser om dette udvalg på deres hjemmesider.
Det er et lovpligtigt udvalg, som skal nedsættes.

Jeg vil derfor bede jer alle læse den eksterne kommunikationsstrategi, for jeg kan ikke på nogen måde læse ud fra den, at kommunaldirektør Rasmus Søren Bjerregaard eller borgmesteren lovligt kan forhindre, at borgerne får oplysninger om Udvalget, Teamet og Nævnet.

Jeg beder derfor om svar på, hvorvidt Økonomiudvalget fastholder hemmeligholdelsen og den manglende synlighed på den kommunale hjemmeside, eller om man vil tage initiativ til at pålægge Borgmester og kommunaldirektøren at følge Offentlighedslovens §17 og Holbæk Kommunes egen Kommunikationsstrategi af 2016.

I er meget velkomne til at kontake mig, hvis I har spørgsmål eller andet at drøfte.
Venlig hilsen
Erling Frederiksen

Ekstern kommunikationsstrategi for Holbæk Kommune kan læses her:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *