Corona smitte og arbejdsløse!

Corona_smitte
Vi har skrevet til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Politikerne drøfter, hvordan man skal komme igennem problemerne i forbindelse med Corona-smitten og der er stor bekymring for de mange virksomheder, der vil gå konkurs osv.
Men vi mangler stadig, at der kommer oplysninger om, hvorledes de ledige skal forholde sig i forhold til den udbredte tvangsaktivering, møder på jobcenteret og rådighedskravene.

Vi sendte derfor nedenstående brev til Beskæftigelsesministeren i går den 10. marts 2020 og bad om svar på en række presserende spørgsmål – set fra vores  (kontanthjælps-, integrationshjælps- og dagpengemodtageres)  situation.
Vi bringer svar, så snart det foreligger…

Kære Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

I forbindelse med de forholdsregler, som befolkningen nu bedes indtage for at forhindre yderligere smittespredning, så vil jeg bede dig besvare nogle spørgsmål, som vores medlemmer har rejst.
Hvis en ledig har mistanke om at være smittet med corona-virus, hvad skal personen så gøre?
Kræver det en lægeerklæring for at kunne isolere sig, eller er det nok at meddele det til jobcenteret?
Kræver det en sygemelding?
Vil en isolationsperiode “bruge” af den periode, hvor den ledige har ret til sygedagpenge?
Kan ledige undlade at møde op til kurser og aktiveringer af frygt for corona-smitte, uden det har konsekvenser for ydelserne?  Hvis ikke, hvem skal så afgøre om der er fremmødepligt?
Er/ bliver  sagsbehandlerne og jobkonsulenterne testet for,  om de kan være smittebærere?
Skal de ledige fortsætte med at søge jobs (et om ugen 7 om måneden!) og har de pligt til at gå til samtaler på virksomhederne, hvis et job kommer på tale. 
Kan det komme på tale, at fritage alle ledige de normale pligter og rådighedskrav, så længe Danmark er risiko for yderligere spredning af corona-virus – og gøre “corona-perioden” til en død periode i forhold til dagpenge og kontanthjælpsydelser.
Vil ministeren påse, at indvandrere som i den kommende periode mister deres arbejde og må anmode om kontanthjælp, ikke bliver omfattet af reglen om, at de så ikke kan opnå dansk statsborgersskab, fordi de i en periode har modtaget en offentlig ydelse.

PS! Aflysning af rådgivning.

AFLYSNING af HOVSA RÅDGIVNINGEN på Carl Reffsvej 2, 1.sal, 4300 Holbæk i dag torsdag den 12. marts og torsdag den 19 marts.
Hvis du søger hjælp, så kontakt os på hovsaholbaek@gmail.com