Borgermødet om Holbæk Jobcenter bragte et par grimme historier frem!

Først en dybfølt tak til de borgere som turde stå frem og fortælle om deres oplevelser med Holbæk Jobcenter. Der blev berettet om nedværdigende, fejlagtig og mangelfuld sagsbehandling og indtrykket var at de fremmødte politikere ind imellem var overrasket over hvad der finder sted.

Hvorfor mødte flere borgere ikke op og fortalte deres version af mødet med Jobcentret?

I HovsaHolbæk Rådgivning møder vi hver uge borgere der beretter om hvor utrygge de er ved behandlingen af deres sager i Jobcentret, tillige med at der opleves meningsløse aktiveringer og påbud der mere virker som chikane end som nogen form for hjælp.
Denne utryghed bevirker helt klart også en modvilje imod at stå offentlig frem, hvad der tillige skal et vist overskud til.

Et af punkterne i aftenens debat var whistelblower-ordningen hvor også ledige og syge efter sigende vil få mulighed for at fortælle om dårlig og mangelfuld sagsbehandling og sagsbehandlere.
Vi har gennem årene haft utallige sager hvor de berørte borgere ikke har turdet stå frem offentligt, overvejende af skræk for at det vil påvirke deres situation i Jobcentret negativt med sanktioner eller dårligere behandling til følge.
En anden medvirkende årsag kan være, at udsatte borgere med anden problematik end ledighed, efter år i Jobcentret simpelthen ikke mere magter at engagere sig og har tabt troen på at Jobcentret vil dem det godt eller kan være til gavn, så en opgivende holdning er blevet fremherskende
Det er i hvert fald helt sikkert, at efter flere/mange år i det system kan man under ingen omstændigheder opfatte Jobcentret som andet end en modstander der udover de problemer man ellers har, er en yderligere belastning og forringelse af livskvaliteten.

Det politiske input!

Der var deltagelse af politikere fra 5 partier som beredvilligt fortalte om nu – og fremtid.
Den gennemgående indstilling hos dem var at der er nye tiltag på vej og at dem som nylig var sat i værk, havde vist en positiv effekt og det er da selvfølgelig rart at høre – også selv om vi har hørt det før.
Holbæk Jobcenter og engagerede medarbejdere fra administrationen glimrede som forventet med deres fravær, hvilket af onde tunger kunne opfattes som manglende interesse i borgernes synspunkter og ændring eller forbedring af praksis i Jobcentret.
Formanden for beskæftigelsesudvalget, Lars Dinesen gav ud over at fortælle om fremgang og nye tiltag i Jobcentret, tillige udtryk for at HovsaHolbæk havde en lidt negativ indstilling i forhold til de positive resultater han mente der var opnået.
Det kan jeg kun bekræfte er helt korrekt.
Vi er overvejende negative af den simple grund at vi kun beskæftiger os – og møder borgere som bliver behandlet ringe og får en fejlagtig og mangelfuld behandling i Holbæk Jobcenter.
Der er jo ingen der kontakter os og fortæller hvor glade og tilfredse de er – hvis der er nogen – og hvorfor skulle de også det?
Borgere kontakter os fordi de føler sig magtesløse, modarbejdet, lovstridigt fejlbehandlet eller udnyttet som gratis arbejdskraft ect. – og det er den virkelighed vi kender.

Aktivering og “Nyttejob”!

Et stort punkt i aftenens debat var de såkaldte Nyttejob, meningsløse aktiveringer og de såkaldte ”Anden aktører” – tillige med Jobcentrets rolle som kontrollant frem for det man egentlig burde – formidle reelle job til ledige med eller uden andre udfordringer.
Erling Frederiksen fra HovsaHolbæk pointerede at de såkaldte ”anden aktører” som Jobcentret ganske jævnligt udskifter, men dog bruger i stor stil, formentlig har den rolle de har, fordi man i Jobcentret ellers ikke ved hvad man skal sætte de formastelige ledige til.
Vi har i HovsaHolbæk ikke hørt om at nogen borger har fået et reelt og lønnet job gennem deltagelse på disse ”kurser”, men det er da selvfølgelig en mulighed at det har fundet sted.
Der blev givet flere eksempler på aktiveringer og ”kurser” som borgere havde deltaget i 10 – 20 – 30 gange uden nogen form for evaluering eller ønske fra Jobcentrets side om progression.
Mange ledige ser at Jobcentrets opgave tilsyneladende primært er at kunne sætte et flueben ved ”aktiveret borger” eller ”afholdt samtale”. Man har gennem mange år set hver enkelt aktivering som et isoleret tiltag og ikke haft en intension om at der skulle være en sammenhæng som opkvalificering eller styrkelse af kompetencer.
Leif Juul fra beskæftigelsesudvalget pointeret dog at der var ved at ske en positiv ændring, idet arbejdsgivere i mindre grad nu kunne henvende sig efter gratis arbejdskraft når de havde brug for det.
Han lagde ligeledes heller ikke skjul på at Nyttejob og misbrug af ledige som gratisydelser til erhvervslivet, var noget ”Fanden havde skabt” – en opfattelse vi deler til fulde.
Aktiveringer hvor det bliver præciseret at der på ingen måde er tale om en efterfølgende ansættelse bliver dog stadig brugt i stor udstrækning – jeg har et frisk eksempel fra i forgårs – og ellers gennem tiden ufattelig mange af slagsen.

Skuffende er det også at Jobcentret i det nye budgetforslag kun bliver nævnt minimalt under “Øvrige” – og tilsyneladende kun med intensionen om at hjælpe virksomheder ved at piske ledige yderligere – ikke en lyd om hvad man positivt vil gøre for de berørte borgere.
Citat:
Virksomhederne efterspørger kvalificeret arbejdskraft, og vejen i job for ledige med en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet er bedre end længe.
Vi vil derfor styrke kommunens jobformidling for at medvirke til at virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de efterspørger.

Ny Borgerrådgiver i Holbæk.

De fremmødte fik også lejlighed til at hilse på Holbæks nye Borgerrådgiver Lene Munck Vilstrup, der velvilligt fortalte om nogle af de intentioner hun havde for sin fremtidige stilling.
Et af kernepunkterne var læring gennem de erfaringer som bliver gjort, hvilket hidtil ikke har været en spidskompetence i Holbæk Jobcenter, så der ligger i hvert fald en opgave af format.
At implementere den nye whistelblowerordning er også en del af jobbeskrivelsen.
Intensionen om at forbedre borgernes oplevelse af sagsbehandlingen i Jobcentret hilses i hvert fald velkommen af mange af de borgere vi i HovsaHolbæk er i kontakt med.

Indlæg af Carsten Jensen, HovsaHolbæk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *