Støt Borgerforslag i Holbæk

OBS! Mange har fundet det svært at finde ud af at støtte på Holbæk Kommunes hjemmeside, så her er en vejledning:Klik her og støt borgerforslaget!

Her en manual for, hvordan man rent teknisk skal forholde sig for at støtte borgerforslaget

Når du skal støtte borgerforslaget, skal du gøre følgende:
1. Gå ind på Holbæk Kommunes hjemmeside. Øverst til venstre er der en rubrik, hvor der står: ”Skriv hvad du søger.”
2. Skriv borgerforslag
3. Næste rubrik. Klik på støt borgerforslag
4. Næste rubrik: klik på støt borgerforslag
5. Læs evt. borgerforslaget og tryk på læs mere i bunden af teksten
6. klik på Støt borgerforslaget
7. Skriv under ved hjælp af nemlog-in

Er du i tvivl om noget så kontakt Laust på 24858247

Borgerforslag:

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen pålægger Borgmesteren at sikre, at forvaltningen bringer oplysninger om kommunens Rehabiliteringsteam og Pensionsnævn på Kommunens hjemmeside, således at borgerne kan blive informeret om disse to instansers sammensætning, mål og virke.

Begrundelse:

Hovsa Holbæk har forgæves forsøgt at få forvaltningen, bl.a. via henvendelse til Borgmesteren, til at sætte både Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet på Kommunens hjemmeside. Oplysninger om kommunens øvrige råd, nævn, udvalgt og kommissioner m.v. er tilgængelige på Kommunens hjemmeside. Men Pensionsnævnet og Rehabiliteringsteamet mangler.

Vi mener, at det for mange borgere har stor betydning at kende formålet med, arbejdsopgaverne for og sammensætningen af både Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet.
Begge instanser træffer afgørelser, som har afgørende indflydelse på mange menneskers liv og dagligdag mange år frem i tiden.

Vi kan simpelthen ikke finde nogen argumenter for, at Borgmesteren ikke øjeblikkeligt skal beordre disse vigtige oplysninger til borgerne bragt på den kommunale hjemmeside.

Vi håber derfor, at borgerne vil presse kommunalbestyrelsen til at tage sagen op, og at kommunalbestyrelsen derefter vil pålægge borgmesteren at få oplysningerne gjort tilgængelige for alle kommunens borgere.