At være Bisidder

Om at være bisidder.
Du har altid ret til at tage en bisidder med til møder, som kommunen indkalder dig til.
Du bestemmer også suverænt, om din bisidder må tale og skrive på dine vegne, men så kaldes det en partsrepræsentant, hvilket svarer til at have en advokat i en retssag, hvor advokatene fører din sag og taler på dine vegne.
Du skal ikke lade hvem som helst være din partsrepræsentant.

Når du vælger bisidder, så behøver du ikke være lige så kritisk.
Din bisidder må deltage og samtale med både dig og din sagsbehandler.
Du bestemmer, hvor meget din bisidder skal sige og gøre.
Men du kan også have en bisidder med på en lytter – så du har en at tale med om mødet og din sag. Og I har været to til at huske.
Det skal bare slås fast, at det er noget du bestemmer. – Ikke kommunen eller din sagsbehandler.
Alle kan være bisiddere – din mor, søn, nabo, skolekammerat, fætter eller Pernille Skipper…
 
Loven er ikke forstået
Desværre har mange sagsbehandlere i Holbæk Kommune ikke lært forvaltningsloven og forstået, at retten til at medbringe en bisidder er enhver borgers ret – ubetinget.
Hvis bisidderen er psykisk syg eller kun taler om sig selv, så er vedkommende naturligvis ikke egnet som bisidder, men så må sagsbehandleren forholde sig til dette og evt. redegøre for problemet på skrift overfor borgeren.
 
Både Det Kommunale Tilsyn og Ombudsmanden har afvist at kritisere Holbæk kommunens adfærd i 2011 og 2012 forbindelsen med Kontrolgruppens gentagne og dokumenterede overtrædelser af lovgivningen.
 
Kontrolgruppen forbød konsekvent og systematisk flere borgeres bisiddere at tale under møderne/afhøringerne. Dette er åbenlyst strengt ulovligt, men det har ingen konsekvenser haft for de ansatte, politikerne eller for kommunen som helhed.
Der er heller ikke givet undskyldninger eller beklagelser til nogen af borgerne.
 
Holbæk Kommune fortsætter den ulovlige praksis
Desværre har Hovsa Holbæk i løbet af denne sommer (2014) oplevet gentagne tilfælde, hvor sagsbehandleren fortæller borgerne, at bisidderens rolle er at være lyttende.
Det er især galt på Jobcenteret.
Du kan derfor medbringe nedenstående lovtekst og vedledning til de møder, som du indkaldes til.
Holbæk kommune har altså ikke rettet op på problemet og politikerne forholder sig tilsyneladende passive.
 

Holbæk Kommune skriver på sin hjemmeside ellers ganske udmærket om bisidderens rolle, nu skal de så bare leve op til hvad de selv skriver:

Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre (forvaltningsloven § 8, stk. 1, 1. pkt.)

Det kan være krævende at have en sag i kommunen, og borgeren kan af forskellige årsager føle det som et pres, at stå alene med sagen. Vi skal som medarbejdere vide og – når det er relevant – oplyse borgerne om, at de har ret til at få hjælp af en partrepræsentant eller en bisidder.
En god dialog med borgeren giver en god oplevelse af kontakten med kommunen. Dialogen sker ofte direkte med borgeren, men kan også ske via en partsrepræsentant eller en bisidder.
Når vi samarbejder med en partsrepræsentant eller bisidder og får etableret en god dialog, er det derfor til gavn for både den enkelte borger, medarbejderne og kommunen.
Borgerens ret til at benytte en partsrepræsentant eller bisidder er reguleret i forvaltningsloven og i særregler på nogle specifikke sagsområder. Borgeren kan under hele sagsforløbet frit vælge enten at lade sig repræsentere af en partsrepræsentant eller bistå af en bisidder

Dansk Socialrådgiverforening beskriver så udmærket bisidderens rolle – Læs mere her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *