Aktindsigt

Du har altid ret til at se alle de sagsakter og journaler,der er skrevet om dig. De tilhører dig – det er ikke kommunens journaler. Det er dine.
Du kan bede om det mundtligt i Borgerservise og sige at du vil have journaler fra alle kommunens afdelinger – eller du kan bede om papirerne fra en enkelt afdeling – f.eks. jobcenteret.
Det sikreste er, at du skriver – gerne i hånden og på ternet papir:  “- Jeg vil gerne have alle de journaler som vedrører mig i alle kommunens afdelinger” – underskrevet med navn, adresse og cpr.nr.
Man kan også gøre det mere besværligt, men det er ikke nødvendigt.
Derefter bør du modtage dine sagsakter i løbet af en uge eller to.
Du kan kun få aktindsigt i dine egne sager – eller i sager som vedrører mere generelle ting i kommunen, f.eks. kloakering og lokalplaner osv.
 
Du kan give en anden borger fuldmagt til at få dine journaler udleveret.
 
Du kan ikke få rettet fejl i dine journaler.
Mange opdager fejl i deres journaler, når de læser dem første gang. Det kan ikke rettes, MEN du kan fortælle/ skrive, hvad der er forkert, og det vil så blive lagt ved din journal.
På den måde vil det indgå i den fremtidige sagsbehandling.
 
Det er af praktiske grunde, at det ikke er tilladt et rette eller ændre i journaler. Sagsbehandlerne må heller ikke rette i journaler. Det er faktisk strengt ulovligt at rette i eller fjerne journaler.
Tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har gjort det, men Dansk Folkeparti støttede ham, så han ikke kom for en Rigsretsdomstol, men kunne blive i Folketinget.
 
Det ville give for mange muligheder for snyd, hvis kommunen løbende kunne rette i jounalen, så den passede bedst til den afgørelse som var billigst for kommunen.
Det betyder også, at du heller ikke kan få rettet i din journal – men du altid få tilføjet dine bemærkninger og kommentarer. Alt, hvad du skriver eller beder sagsbehandleren om at skrive, skal vedlægges din sag.

Holbæk Kommune skriver om aktindsigt.

Hvem kan søge om aktindsigt?
Alle personer kan søge om aktindsigt.

Hvordan gør jeg?
Du henvender dig til den afdeling, der behandler eller har behandlet den sag, du ønsker aktindsigt i. Du kan også rette henvendelse til kommunens hovedpostkasse.

Du skal tydeligt angive, hvad du ønsker aktindsigt i.

Hvad kan jeg forvente?
Holbæk Kommune skal snarest muligt efter modtagelsen af din ansøgning enten give eller afslå aktindsigten. Kan din anmodning om aktindsigt ikke færdigbehandles på 7 arbejdsdage fra modtagelsen, oplyses du om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Betaling
Der kan i visse tilfælde opkræves betaling for de kopier, der udleveres i forbindelse med aktindsigtsansøgningen, men Holbæk Kommune fremsender kun kopier efter forudgående aftale med dig, hvis der kræves betaling for disse.

2 Replies to “Aktindsigt

  1. Citeret fra Holbæk Kommunes hjemmeside:

    Hvad kan jeg forvente?
    Holbæk Kommune skal inden 10 dage efter modtagelsen give eller afslå aktindsigten, eller oplyse om hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

    Man kan have sin tvivl om de 10 dage nu også holder – Det må vist være en trykfejl !

  2. Jeg skrev til holbæk komm. Ca.d. 10-11-2014 at jeg ville ha udleveret alle de papirer der vedrører mig og skulle have svar inden for ca. 10 dage og efter en md. har jeg ikke hørt fra holbæk komm. man føler at holbæk komm. er lige glad med os borgere bare det ikke går ud over dem selv, men med alt den negative omtale holbæk komm. får forstår man ikke at de ikke strammer op om dem selv ang. deres ry.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *