225 timers straffen er uændret!

Læs den glimrende kommentar af forfatter Lisbeth Riisager Henriksen.

225 timers reglen bør afskaffes

HovsaHolbæk har klaget til ligebehandlingsnævnet!

hovsaholbaek@gmail.com

Ligebehandlingsnævnet

C/o Ankestyrelsen

7998 Statsservice                                                              1. april 2020

Klage over forskelsbehandling i forbindelse med Folketingets og Statsminister Mette Frederiksens tiltag under den nuværende Corona-krise.

Fuldmagt fra den berørte borger er vedlagt.

Baggrund

Regeringen har besluttet at sætte Danmark på pause. Foreløbigt forlænges dagpengeperioden med tre måneder og ledige er fritaget for at søge arbejde i denne periode og vil heller ikke blive sanktioneret for eventuelle forsømmelser.

Regeringen har desuden beordret lukning af diverse virksomheder og hjemsendt mange offentligt ansatte.

Men regeringen har ikke ønsket at omfatte kontanthjælpsmodtagerne i undtagelsesbestemmelser. Denne gruppe er fortsat omfattet af 225 timers reglen, som kræver, at den ledige løbende indenfor det seneste år skal have haft mindst 225 timers ordinært arbejde, for at undgå at få reduceret ydelsen med kr. 1.056 månedligt.

Med Mette Frederiksens såkaldte nedlukning  af samfundet er det ikke længere muligt, eller lige så vanskeligt som for andre ledige befolkningsgrupper at opnå det krævede  antal timer for at oppebære dagpengeretten eller undgå reduktion i kontanthjælpen.

Klage

Vi ønsker at klage over, at den borger, jeg repræsenterer, forskelsbehandles i forhold til andre befolkningsgrupper. Borgeren er underlagt nøjagtig de samme krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og til jobsøgning, som alle andre befolkningsgrupper. Borgeren er også underlagt de samme restriktioner i forhold til adfærd og jobsøgningsmuligheder.

Disse forhold medfører, at det for den berørte borger, hverken er muligt at optjene de 225 timer, ligesom nogle af de tidligere optjente timer, i forbindelse  med den nuværende krise, vil være optjent for mere en et år siden, og derfor ikke længere kan indgå i ”optjeningen” af timer. I modsætning til andre personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, som nu er i en såkaldt ”død periode”.

Statsministeren ønsker fællesskab og samfundssind – 

og ligebehandling?

Statsminister Mette Frederiksen understregede flere gange i sin tale på pressemødet den 30. marts 2020, at – ”Vi er et samfund, der bygget på fællesskab, solidaritet, tillid.”  og

 ”Jeg er er smerteligt bevidst om de omkostninger, som mange mennesker bærer lige nu. Arbejdsløshed, Usikkerhed”

 ”Vi finder fælles løsninger på fælles problemer. Det har vi en lang tradition for at gøre.”  og

 ”Vi er et fællesskab. Vi deler bekymringer og håb. Og dermed deler vi også en kraft, som ikke kan sættes på formel. Men som har vist sig uvurderlig. Samfundssind.”  

Og Mette Frederiksen beder også  – ”de svageste om at være de stærkeste. Det er et barsk budskab.”  Siger hun.

Vi anmoder derfor Ligebehandlingsnævnet vurdere om ikke, der er tale om forskelsbehandling mellem ledige på kontanthjælp og dagpengemodtagere og personer, der modtager lønkompensation. Det understreges jo igen og igen, af både Mette Frederiksen og regeringen, at vi er et fællesskab (danskere!) og at vi skal stå sammen. Jeg mener derfor, at det er diskriminerende at forskelsbehandle og yderligere forringe vilkårene for den mest pressede gruppe på arbejdsmarkedet.

Venlig hilsen

Erling Frederiksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *