225 timers reglen bør ophæves NU!

Til Borgmesteren og Beskæftigelsesudvalget i Holbæk Kommune

225 timers reglen

Kære Politikere

Christina Krzyrosiak Hansen (soc.), Lars Roost Dinesen (soc.), Leif Juhl (EL), Lars Quist (soc.) , Lars Brandstrup Larsen (V), Søren Stavnskær (LA).

Jeg foreslår at I omgående ophæver den såkaldte 225 timers regel, som betyder, at kontanthjælps – og integrationshjælpsmodtagere bliver trukket op til 1.054 kroner i deres ydelse hver måned, hvis de ikke har haft mindst 225 timers ordinært ustøttet arbejde indenfor de seneste 12 måneder.

Reglen er nu endnu mere absurd nu, end ved dens indførelse i 2016, eftersom der heller ikke nu er nogen som udbyder stillinger. Desuden kan det være sundhedsfarligt for de mennesker, der er omfattet af 225 timers reglen, at arbejde. Mange på langvarig kontanthjælp har ofte helbredsproblemer.

225 timers reglen er nu blevet endnu mere absurd, når det ikke længere politisk kan hævdes, at det vil være muligt for denne befolkningsgruppe at finde arbejde.
Det var stort set heller ikke muligt før Corona-udbruddet for denne befolkningsgruppe at finde arbejde, men dengang henholdt politikerne sig til minimale teoretiske mulighed for, at nogen virksomheder ville ansætte disse mennesker I fem timer om ugen.

Hvis I, i Holbæk, ikke vil ophæve reglen, så beder jeg jer rette henvendelse til Christiansborg og sende en kopi af jeres henvendelse til mig.
Hvis ikke Udvalget/ Borgmesteren kan samle flertal for at ophæve reglen, så bedes I rette henvendelse til jeres partier på Christiansborg. Og send gerne en kopi af jeres henvendelse til Hovsa Holbæk.

Det er ekstra svært, i disse tider, at sidde isoleret derhjemme som kontanthjælpsmodtager uden muligheder for socialt samvær eller indkøbsmuligheder. Der har været stor opmærksomhed på de mindre erhvervsdrivende, som i forvejen er moms og skattebegunstiget og med et potentiel mulighed for på et tidspunkt at kunne genoptage deres virke eller udføre det på andre måder.

Kontanthjælpsmodtagerne kan vanskeligt opretholde et optimistisk syn på en mulig forbedring af deres økonomiske muligheder. En ophævelse af 225 timers reglen vil være et lille plaster på såret.

Jeg har forgæves rettet henvendelser til Beskæftigelsesministeren.

Venlig hilsen
Erling Frederiksen, tlf. 28 21 29 89