20 år uden arbejde og stadig uafklaret af Holbæk Jobcenter.

Hvordan kan det lade sig gøre?

Af Erling Frederiksen

28.januar 2022
Her er en borgers spildte liv i 20 år. Fanget i Holbæk Jobcenter,
Hvordan kommer man ud? Hvor er nøglen?

Til
Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen
Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse
Søren Stavnskær, Charlotte Nielsen, Thorsten Larsen-Seul, Eva Anker Lund og John Harpøth
Den politisk valgte direktion for Holbæk Kommune
Lene Magnussen, Erik Kjærgaard og  Rasmus Søren Bjerregaard
Jobcenterchef Ina Stevenius Ringsdal
STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Kære politikere og embedsmænd m/k

Der må være en årsag til de urimeligt langstrakte forløb på Jobcenteret.
Det nedbryder borgerne fysisk og psykisk at være underlagt et regime der er præget af uforudsigelighed og fravær af formål. – I årevis.
Og det er dyrt!
Direktionen udviser en udpræget mangel på vilje til at finde årsagerne til de mange langstrakte forløb. 
Fra politisk side har man heller ikke taget hånd om problemerne.
De borgere som ikke var syge i forvejen bliver det, og det gør de syge endnu mere syge.

20 år uden afklaring

Her er et forløb, som indtil videre  har været 20 år undervejs. Borgeren ”H” har været på kontanthjælp i de seneste 14 år.
Hvordan kan det lade sig gøre?  Politikere hævder ofte, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse.
Borger ”H” har passet alle de forløb, kurser og samtaler, hun er blevet henvist og indkaldt til. Hun har altid samarbejdet og gjort, hvad de skiftende sagsbehandlere har krævet.
Borgeren ”H” er 54 år og har en mellemlang videregående uddannelse. Hun kom for 20 år siden ud for en ulykke, som har medført en reduceret arbejdsevne.
Det er stadig ikke afklaret, her 20 år efter, hvor meget hendes arbejdsevne er nedsat eller hvilken salg arbejde hun evt. vil kunne udføre.
De første år efter ulykken var hun på sygedagpenge, måtte så sælge sit hus og leve af salgssummen, indtil hun for 14 år siden kom på kontanthjælp.
I de forløbne 14 år har hun været igennem diverse ”kurser” og undersøgelser m.m. samt seks arbejdsprøvninger. De kommunale jobkonsulenter har ikke formået at få nedskrevet eller vurderet hendes restarbejdsevne i den forbindelse

3 x 3 måneder uden vurdering

Heller ikke, da hun i 2018 blev ”arbejdsprøvet” i 3 x 3 måneder på Kirkekontoret i Holbæk. 
Det lykkedes ikke for ”Jobkonsulenten” i løbet af de ni måneder at få beskrevet arbejdsevnen eller eventuelle støtte- og skånebehov. Der blev heller ikke gjort nogen indsats for det!

Efter dette forløb kunne hun ikke fremstilles for Rehabiliteringsteamet, fordi hun igen ikke var tilstrækkeligt ”udredt”.
Det var ellers meningen med arbejdsforløbet.

Jeg var med ”H” som bisidder til ”jobsamtale”  (som det af uforståelige årsager hedder!) på jobcenteret efter hendes ni måneder  på Kirkekontoret.
Ved denne ”Jobsamtale”  kritiserede jeg, overfor Charlotte Nebel , at der ikke var udarbejdet en vurdering af ”H”s  eventuelle arbejdspotentiale og skånebehov.  Men vi mødte ingen forståelse og vores kritik havde følgelig ingen effekt.

I sommeren  2019 blev ”H” sendt i tre måneders  praktik i Andelslandsbyen Nyvang.
I forbindelse med dette forløb var der ingen, absolut ingen, deltagelse, vurdering, opfølgning, skånebehovsvurdering, besøg  eller tilsyn fra Kommunens side. 
Igen igen blev blev afklaringen af ”H” s arbejdsevne forsømt.
Det var det attende år!

Stor, stor STAR svindel

De tre måneder i Andelslandsbyen var led i et af de STAR-støttede pseudo-projekter ”Flere skal med” på seks måneder. 
Den ansvarlige i Holbæk Kommune for ”Flere skal med” var og er fortsat Christian Ridder. Det er uafklaret, hvad hans eventuelle arbejdsindsats består i.
Jeg gik med ”H” til en af kursusdagene i 2019 på jobcenteret – inden hun blev sendt til Andelslandsbyen Nyvang – og påpegede, at ”H” vist ikke hørte til her, fordi hun var på vej til Rehabiliteringsteamet.
Svaret var, fra Mogens Braae, ”- at nu skulle jeg ikke komme her og obstruere forløbet!” 
Mogens Braae måtte efterfølgende undskylde mange gange for sin tåbelige reaktion på min indvending, for jeg er noget større og stærkere end ham!
Det ændrede alligevel ikke på ”H”s situation og ej heller på jobcenterets  mangel på initiativ.

En aktindsigt har efterfølgende vist, at ”H” har ”været i tre (3)  ”Flere skal med”- forløb.
Jobcenteret har kun orienteret hende  om det ene ”kursus” – de to andre ”kurser” har været usynlige for ”H”. Kommunen har alligevel fået statsstøtte til ”indsatsen” overfor ”H”.
Altså, et forløb på  2½ måned og to forløb på et halvt år hver.  I alt lidt over 14 måneder! 

Christel Højvang Kyed, Afdelingsleder for Kontanthjælps- og integrationsindsats, Holbæk Jobcenter  skriver den 4. november 2021, at det af ”H”s journal fra møde den 22. november 2019 fremgår, at:

  • ”den forberedende plan er påbegyndt og at der er henvises til virksomhedskonsulent for udarbejdelse af evaluering af tidligere praktik samt arbejde med at finde ny virksomhedspraktisk med henblik på ordinære arbejdstimer”. 

Jeg ved ikke om du forstår det, men der er stadig intet sket i ”H”s sag i det seneste to år, ud af tyve år.

Vi har selvfølgelig kontaktet STAR om dette.
Men det er tilsyneladende helt i orden at oprette disse ”kurser”, som borgerne ikke selv kender til.
STAR oplyser, at det er OK at registrere nogle møder (fire møder på 14 mdr.)  med borgeren.
Således bliver betingelsen for støtten fra STAR  til Holbæk Kommune opfyldt.
Det er ligegyldigt, om disse møder har haft et indhold. Bare de er afholdt.

14 måneder i de STAR finansierede ”kurser” har ikke bragt ”H” nærmere en afklaring – tiden er bare igen blevet trukket ud.
STAR konstaterer, i brev af 29. november, at kommunen har afholdt fire samtaler med borgeren i forbindelse med de tre ”kurser” og:

  • Styrelsen vil på den baggrund opfordre Holbæk til at etablere forretningsgange, der sikrer, at der efter endt virksomhedspraktik udarbejdes evaluering, og vil herefter anse sagen for lukket. Venlig hilsen Lotte Horsholt, Kontorchef, APOC1, loh@star.dk

Hvad mon der sker med STARs venlige opfordring til evaluering af virksomhedspraktikkerne?

Vi prøver at klage over de mange spildte år

Da der var gået et år, uden der skete noget, så sendte vi en klage over sagsforløbet  den 11. august 2020. Det skete der heller ikke  noget ved – bortset fra, at Henrik Sahlgren (daværende konstitueret chef for ”Alle kan Bidrage”, dvs. jobcenteret) den 17. september 2020 skrev:

 – ”Vi beklager det lange sagsforløb. Der er nu ryddet op i din sag, som forelægges på rehabiliteringsteamet mandag d. 21.9.2020…

Det fremgik ikke, hvad der var ryddet op i….

Rehabiliteringsteamet afviste da også den 21/9-20 at tage stilling til om ”H” skulle indstilles til førtidspension eller visiteres til fleksjob.
Sagen blev afvist, fordi den ikke var tilstrækkeligt belyst.

Henrik Sahlgren var også formand for kommunens Pensionsnævn, så han havde alle forudsætninger for at vide,  at ”H”s sag ikke var tilstrækkeligt belyst til, at Rehabiliteringsteamet kunne træffe afgørelse. Alligevel skrev han til os, at – ”der er nu ryddet op i din sag”.

Så var, og er, det forfra igen. Der foreligger stadig ikke, dags dato,  en vurdering af ”H”s helbred og arbejdsevne……

Christian Ridder kontaktede mig telefonisk i 2020 og spurgte,  – ”om jeg ville trække klagen tilbage, for den fik jeg alligevel ikke noget ud af.

Jeg trak ikke klagen tilbage, men han fik ret i, at jeg ikke fik noget ud af den…..

Hva så H? 20 år mere?

Her i begyndelsen af 2022 er der stadig ingen afklaring af ”H”s fremtid. Og det har hun ikke fået det bedre af.

Det skal understreges, at Jobcenteret ikke i de forløbne 20 år har pålagt ”H”, at søge arbejde eller klikke på Jobnet en gang om ugen eller skrive ansøgninger. 
Jobcenteret  har hele tiden været afklaret om hendes nedsatte arbejdsevne. Men man har ikke forsøgt at afklare, hvor meget nedsat arbejdsevnen er.

Faktisk kunne en arbejdsevne vurdering foretages af fagfolk på få timer, fremfor på en arbejdsplads, hvor der overhovedet ikke er fagfolk til den slags vurderinger.
Eller Jobkonsulenter, der ikke passer deres arbejde!
Nu er det nok alligevel for sent. ”H” er klar til førtidspension.

Det kommunale system har ikke forsøgt at reflektere over, hvorfor der har været så mange mislykkede forsøg på en afklaring.
Hvor er årsagen og hvem er de skyldige? Hvad gør vi nu, og hvor skal vi henvende os?

Vi anmoder om, at I – politikere og embedsfolk – tager fat på afklaringer og opklaringer.
Målet må være at gennemføre værdige og hurtige sagsbehandlingsforløb med respekt for borgerne.
Borgerne skal have rettigheder og retssikkerhed og reel mulighed for indsigelser og klager.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *