Posts Tagged “Sagsbehandling”

Den uafhængige rådgivning i Holbæk

Den uafhængige rådgivning i Holbæk

Den uafhængige rådgivning Vi tilbyder rådgivning i til borgere i Holbæk Kommune som har problemer med deres sagsbehandling i kommunen. HovsaHolbæk´s rådgivning er drevet af frivillige og er en del af HovsaHolbæks initiativ for at sikre en fair og lovlig behandling af kommunens borgere. Kan vi hjælpe dig med at afklare din situation? Har du…

Read more »

Synspunkt om retssikkerhed

Det kan faktisk betale sig at overholde retssikkerheden i sagsbehandlingen I onsdagens avis (6.5.) kunne vi læse at Holbæk Kommune har været nødt til at betale i alt 3,7 mill. kr. tilbage til kontanthjælpsmodtagere, fordi Kommunen har lavet en ”fodfejl” ved gennemførslen af en lovændring. En lovændring som betød at en kæreste som bor hos…

Read more »

HovsaHolbæk film

HovsaHolbæk film

HovsaHolbæk har begået en lille film. Intentionen er at fortælle lidt om baggrunden for at danne gruppen HovsaHolbæk. Vi vil også gerne fortælle lidt om hvad nogle af os beskæftiger os med – og ikke mindst hvorfor vi gør det. At det betyder noget at prøve at gøre en forskel, selv om det af og…

Read more »

Erling Frederiksen – kontrolgruppe sager

Erling Frederiksen – kontrolgruppe sager

+ Erling Frederiksen på Holbæk Bibliotek Erling fortalte om de mange sager han har haft med Kontrolgruppen i Holbæk Kommune. For en uvildig tilhører var det nærmest groteske sagsbehandlinger, som man ikke skulle mene kunne forekomme blandt blot nogenlunde fornuftigt tænkende embedsmænd. At der er blevet (og formentlig stadig bliver), foretaget ulovlige og bestemt fornuftstridige…

Read more »

Hovsa-gruppens møder med Holbæk Kommune

Hovsa-gruppens møder med Holbæk Kommune

Her er så referat af de første 2 dialog møder mellem HovsaHolbæk og Holbæk Kommune. Møde 1: Mandag den 24. november 2014 kl. 10-12 Holbæk Kommune, Jernbanevej Hovsagruppen fremlagde et dokument på to sider, hvor vi havde oplistet en række af de problemer, som borgerne oplever i mødet med Holbæk Kommune. Følgende deltog: Kommunen: Gorm…

Read more »

Aktindsigt og lovgivning

Aktindsigt og lovgivning

En udmærket pjece omkring reglerne for aktindsigt, udgivet af Borgerrådgiveren i København. Det er en guide til medarbejdere, men bestemt også nødvendig oplysning for “Borgere”. KlarRet  er en serie oplysnings-pjecer om, hvad medarbejderne i kommunen skal leve op til og være opmærksomme på ved behandling af sager. Denne KlarRet beskriver en række myter og fakta,…

Read more »

Jam-session i Holbæk Kommune

Jam-session i Holbæk Kommune

Det ser ud til at sylte-sæsonen for længst har indfundet sig i Holbæk Kommune. Det har gennem år jævnligt været tilfældet at sager bliver trukket i langdrag eller hensigtsmæssigt forlagt. Vi har i HovsaHolbæk alt for mange eksempler på denne praksis, som jo er direkte ulovlig (alle er jo desværre ikke lige for loven –…

Read more »

Rettigheder og pligter for enlige.

Rettigheder og pligter for enlige.

HovsaHolbæk har på biblioteket afholdt endnu et berigende og informativt møde om dine rettigheder i mødet med Holbæk Kommune. Denne gang blev grundigt gennemgået lovgrundlag og retningslinier omkring hvornår man er reelt enlig i lovens forstand. Hovedpunkterne på mødet: Hvilke særlige regler gælder når man modtager ydelser som enlig. Hvordan skal/må myndighederne behandle borgeren i de…

Read more »

Informationsmøder om dine rettigheder

Informationsmøder om dine rettigheder

På onsdag d. 4. juni kl. 19.00 kan du høre om  dine rettigheder i sagsbehandlingen af din sag , hvis du kommer i Kontrolgruppens søgelys. Holbæk Kommunes kontrolgruppe har længe haft svært ved at overholde reglerne, når de jagter borgere, de tror modtager hjælp og støtte uberettiget. Selvfølgelig skal borgere ikke have ydelser de ikke…

Read more »

Hvad er min ret og hvad er min pligt

Hvad er min ret og hvad er min pligt

  HOVSA HOLBÆK borgerinitiativet har i samarbejde med SF og Enhedslisten taget initiativ til nogle oplysende møder for interesserede borgere i Holbæk. Hvad er min ret og hvad er min pligt i mødet med Holbæk Kommune?Under dette fælles Tema vil der foreløbig blive afholdt 2 møder for interesserede frivillige, som har lyst til at være bisiddere –…

Read more »

Kontrolgruppen underkendt 29. gang

Kontrolgruppen underkendt 29. gang

Nawal sagen. Ankestyrelsen har i marts 2014 sat endeligt punktum i den såkaldte Nawal-sag her fra Holbæk – som har været omtalt nogle gange i Dagbladet Information. Ankestyrelsen underkender fuldstændigt Holbæk Kontrolgruppes afgørelse fra september 2012 – og den enlige mor skal ikke tilbagebetale 486.000 kr. og hun får alle ydelser udbetalt, som er blevet tilbageholdte…

Read more »

Sanktion som følge af pasning af egne børn efter 2. sygedag er ikke lovlig.

Sanktion som følge af pasning af egne børn efter 2. sygedag er ikke lovlig.

Af Erling F. Holbæk Kommune har i en årrække ulovligt trukket forsørgere i deres kontanthjælp, hvis deres børn har været syge mere end to dage. Nu forlyder det, at Holbæk Kommune fredag den 11. april 2014 erkendte denne ulovlige praksis. Men allerede i maj 2013 erkendte daværende Jobcenterchef Kasper Kyed, i en konkret sag, at…

Read more »

Klage forsvundet

Klage forsvundet

At klager og sagsakter forsvinder er jo ikke noget nyt, det kender de fleste til. Omfanget af den slags ligger hen i det uvisse, da der selvfølgelig kun kan være en modvillig interesse i at beskæftige sig med det. Ikke desto mindre er det hverdagskost for “deltagere” i systemet, man kunne fristes til at mene…

Read more »

Skriftlig, mundtlig eller telefonisk sagsbehandling

Skriftlig, mundtlig eller telefonisk sagsbehandling

Du har altid ret til skriftlig sagsbehandling hos offentlige myndigheder.  Det er selvfølgelig besværligt at sende breve eller mails frem og tilbage, hvis det drejer sig om nogle huller i cykelstien. Det bør kunne klares pr. telefon. Hvis en sag er besværlig eller trækker i langdrag og du ikke mener at du kan trænge igennem,…

Read more »