Posts Tagged “Lovgivning”

Sygedagpengesager kan måske genoptages!

Sygedagpengesager kan måske genoptages!

Sygedagpengesager standset med tilbagevirkende kraft. Ankestyrelsen ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag. Er det aktuelt for dig eller er du i tvivl – se mere på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Read more »

Synspunkt om retssikkerhed

Det kan faktisk betale sig at overholde retssikkerheden i sagsbehandlingen I onsdagens avis (6.5.) kunne vi læse at Holbæk Kommune har været nødt til at betale i alt 3,7 mill. kr. tilbage til kontanthjælpsmodtagere, fordi Kommunen har lavet en ”fodfejl” ved gennemførslen af en lovændring. En lovændring som betød at en kæreste som bor hos…

Read more »

Aktindsigt og lovgivning

Aktindsigt og lovgivning

En udmærket pjece omkring reglerne for aktindsigt, udgivet af Borgerrådgiveren i København. Det er en guide til medarbejdere, men bestemt også nødvendig oplysning for “Borgere”. KlarRet  er en serie oplysnings-pjecer om, hvad medarbejderne i kommunen skal leve op til og være opmærksomme på ved behandling af sager. Denne KlarRet beskriver en række myter og fakta,…

Read more »

Information om paragraf 34

Information om paragraf 34

Flemming Leer Jakobsen blev opmærksom på at mange kommuner slet ikke informerer borgerne om at de har mulighed for at få § 34 hjælp. Han besluttede sig derfor for at lave en kort oplysnings film, med facts omkring hvem der kan få hjælp. Se Youtube videoen og få information om loven – måske DU også har krav…

Read more »

Boligydelse sagen

Boligydelse sagen

Den omfattende sag om tvangsflytninger af borgere i Holbæk Kommune som undskyldning for at fratage dem boligstøtten, har været stærkt fremme i medierne takket være HovsaHolbæk’s ihærdige indsats. – OBS! MERE NYT PÅ TV2  onsdag d. 1/10 kl. 22.30 Sagen er langt fra slut endnu, men Holbæk Kommune har indtil videre ændret praksis en anelse,…

Read more »

Nyt Boligområde til mindrebemidlede borgere!

Nyt Boligområde til mindrebemidlede borgere!

  Så det hjælper jo lidt når HovsaHolbæk gør en indsats 😉 Mandag morgen var der et indslag på DR P4 om sagen med “tvangsflytning”. HovsaHolbæk deltog, sammen med arbejdsmarkedschefen som fortæller at det er almindelig praksis – og Sine Agerholm der selvfølgelig mener at den praksis skal ændres. DEL – DEL – DEL  meget gerne og…

Read more »

Rettigheder og pligter for enlige.

Rettigheder og pligter for enlige.

HovsaHolbæk har på biblioteket afholdt endnu et berigende og informativt møde om dine rettigheder i mødet med Holbæk Kommune. Denne gang blev grundigt gennemgået lovgrundlag og retningslinier omkring hvornår man er reelt enlig i lovens forstand. Hovedpunkterne på mødet: Hvilke særlige regler gælder når man modtager ydelser som enlig. Hvordan skal/må myndighederne behandle borgeren i de…

Read more »

Informationsmøder om dine rettigheder

Informationsmøder om dine rettigheder

På onsdag d. 4. juni kl. 19.00 kan du høre om  dine rettigheder i sagsbehandlingen af din sag , hvis du kommer i Kontrolgruppens søgelys. Holbæk Kommunes kontrolgruppe har længe haft svært ved at overholde reglerne, når de jagter borgere, de tror modtager hjælp og støtte uberettiget. Selvfølgelig skal borgere ikke have ydelser de ikke…

Read more »

Hvad er min ret og hvad er min pligt

Hvad er min ret og hvad er min pligt

  HOVSA HOLBÆK borgerinitiativet har i samarbejde med SF og Enhedslisten taget initiativ til nogle oplysende møder for interesserede borgere i Holbæk. Hvad er min ret og hvad er min pligt i mødet med Holbæk Kommune?Under dette fælles Tema vil der foreløbig blive afholdt 2 møder for interesserede frivillige, som har lyst til at være bisiddere –…

Read more »

Man må gerne optage samtaler

Man må gerne optage samtaler

Her er så sidste nyt om lovligheden i at optage samtaler. Af Erling Frederiksen den 4. april 2014 Peder Bæk fra ”Behandl os Ordentligt” har i marts 2014 spurgt til reglerne og praksis for at optage samtaler. Her under kan du læse reglerne nok er klare, men det er praksis i kommunerne ikke. Nogle kommuner…

Read more »

Skriftlig, mundtlig eller telefonisk sagsbehandling

Skriftlig, mundtlig eller telefonisk sagsbehandling

Du har altid ret til skriftlig sagsbehandling hos offentlige myndigheder.  Det er selvfølgelig besværligt at sende breve eller mails frem og tilbage, hvis det drejer sig om nogle huller i cykelstien. Det bør kunne klares pr. telefon. Hvis en sag er besværlig eller trækker i langdrag og du ikke mener at du kan trænge igennem,…

Read more »

Må jeg optage, når jeg er til møde på kommunen

Må jeg optage, når jeg er til møde på kommunen

(Denne tekst er skrevet midt i februar 2014 – og hvis du har nyere oplysninger, så kontakt os) Som udgangspunkt må du gerne optage samtaler som vedrører dig selv, og hvor du selv er til stede. Du må under ingen omstændigheder optagesamtaler som ikke vedrører din egen sag. Altså med mindre du har fået lov…

Read more »