Posts Tagged “Kritikpunkter”

SORTE OG UANSTÆNDIGE TORSDAG!

SORTE OG UANSTÆNDIGE TORSDAG!

Sorte torsdag er idag! I dag vælger et flertal i Folketinget at smide mange tusinde af de mest udsatte grupper i Danmark ned af Velfærdsbrættet, for tilsyneladende at få 700 raske kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Det gør de med så bureaukratiske regler, som nu -endnu engang – giver kommuner gode undskyldninger for , hvorfor de syge…

Read more »

Erling Frederiksen – kontrolgruppe sager

Erling Frederiksen – kontrolgruppe sager

+ Erling Frederiksen på Holbæk Bibliotek Erling fortalte om de mange sager han har haft med Kontrolgruppen i Holbæk Kommune. For en uvildig tilhører var det nærmest groteske sagsbehandlinger, som man ikke skulle mene kunne forekomme blandt blot nogenlunde fornuftigt tænkende embedsmænd. At der er blevet (og formentlig stadig bliver), foretaget ulovlige og bestemt fornuftstridige…

Read more »

Ordblinde trives ringe i Holbæk

Ordblinde trives ringe i Holbæk

Der har den seneste tid været fokus på Holbæk Kommunes håndtering af ordblindeundervisning. Dagbladet Nordvestnyt skriver: Eksperterne ved, at omkring fem procent af befolkningen er ordblinde. Med 6.809 folkeskoleelever burde der statistisk set være 340 ordblinde i Holbæk Kommune. Men blot 89 elever har fået udleveret en it-rygsæk fra Læse Tek med en bærbar computer,…

Read more »

Ulovlige oplysninger?

Ulovlige oplysninger?

Se indlæget om Holbæk kommunes indsamling af personlige oplysninger.. NVE udtalte i tirsdags (en ugen siden), at man kun udleverede el-oplysninger på baggrund af skriftlige henvendelser – og det er er direkte løgn. Dels har jeg aldrig set eksempler derpå og dels står der tydeligt i de sagsakter, som jeg har fremlagt; “Telefonisk henvendelse til…

Read more »

Sanktion som følge af pasning af egne børn efter 2. sygedag er ikke lovlig.

Sanktion som følge af pasning af egne børn efter 2. sygedag er ikke lovlig.

Af Erling F. Holbæk Kommune har i en årrække ulovligt trukket forsørgere i deres kontanthjælp, hvis deres børn har været syge mere end to dage. Nu forlyder det, at Holbæk Kommune fredag den 11. april 2014 erkendte denne ulovlige praksis. Men allerede i maj 2013 erkendte daværende Jobcenterchef Kasper Kyed, i en konkret sag, at…

Read more »

Kommunal reduceret tankegang

Kommunal reduceret tankegang

Pia sagen er et skoleeksempel på “kommunal reduceret tankegang”! Tænk at ”begavede” mennesker kan benytte en sådan form for logik i sagsbehandlingen. Tilsyneladende er det en praksis der i kommunerne bliver brugt helt bevidst i stort omfang. Det går ud på: Man foretager en helt umenneskelig og lovstridig afgørelse, hvor man fratager et menneske ydelser…

Read more »

Klage forsvundet

Klage forsvundet

At klager og sagsakter forsvinder er jo ikke noget nyt, det kender de fleste til. Omfanget af den slags ligger hen i det uvisse, da der selvfølgelig kun kan være en modvillig interesse i at beskæftige sig med det. Ikke desto mindre er det hverdagskost for “deltagere” i systemet, man kunne fristes til at mene…

Read more »