Posts Tagged “Begivenhed”

HovsaHolbæk fylder 4 år idag!

HovsaHolbæk fylder 4 år idag!

HovsaHolbæk

HovsaHolbæk har nu eksisteret i 4 år.

Vi har i de 4 år deltaget i rigtig mange sager – haft rigtig mange møder – haft rigtig mange samtaler – brugt rigtig mange timer på kontakt til myndigheder – talt med rigtig mange mennesker som er kørt fast i deres sagsbehandling, eller har følt sig uretfærdigt eller urimeligt behandlet i det offentlige system.

Det vister desværre med alt for klar tydelighed, hvor stort behovet for at der er nogen som tager hånd om de mange sager som ikke går hensigtsmæssigt og efter lovgivningen.
Uendelig trist, at vi er blevet et samfund hvor den enkelte borger har brug for “advokater” for at få den hjælp der er behov for.
At kommunerne er et serviceorgan for borgere er nærmest blevet en dårlig vittighed, ihvertfald for de mange borgere som har brug for en håndsrækning af en eller anden art.
Den stående undskyldning: “Jamen det har vi ikke penge til”! – er blevet et dække for en kultur med et meget ringe menneskesyn og et voldsomt forbrug af Hovsa-løsninger, hvor man sparer nu, for på sigt at betale 100 gange så meget, hvilket kunne være undgået med en korrekt og anstændig indsats når behovet opstod.
Enhver normalt begavet forretningsdrivende ville tage sig til hovedet over sådan en praksis, men når det hedder “Forvaltning” træder logikken og fornuftens love omgående ud af kraft, til fordel for statistisk underbyggede tåbeligheder.
Vi må så nok desværre konstatere at HovsaHolbæk vil være her i et godt stykke tid endnu, men vi arbejder ihærdigt på at gøre os helt overflødige.

Read more »

Hovsa filmen – den korte version

Hovsa filmen – den korte version

Hovsa filmen blev jo en hel dokumentarfilm!

Derfor har vi klippet en lettere fordøjelig trailer på 5 minutter, som fortæller om baggrunden for HovsaHolbæk.
Man kan stadig se hele Hovsa filmen på 20 minutter via link i højre side.
Hovsa filmen

Read more »

HovsaHolbæk film

HovsaHolbæk film

HovsaHolbæk har begået en lille film.

Intentionen er at fortælle lidt om baggrunden for at danne gruppen HovsaHolbæk.
Vi vil også gerne fortælle lidt om hvad nogle af os beskæftiger os med – og ikke mindst hvorfor vi gør det.
At det betyder noget at prøve at gøre en forskel, selv om det af og til er med meget små skridt.
Selv om vi måske har forskellige bevæggrunde til at bruge så meget af vores tid på projektet, så er det fælles for os, at vi alle har oplevet uretfærdighed, menings – (lov)løshed, “Hovsa” løsninger og et nedværdigende menneskesyn i den offentlige forvaltning her i kommunen.
Det vil vi gerne bidrage til at lave om på, da det er tvingende nødvendigt at få ændret det menneskesyn som har udviklet sig i forvaltnings-kulturen, hvor individet tilsyneladende er blevet en biting.
Vores kommune er jo mere end en forretning (der ovenikøbet ikke bliver drevet særlig forretningsmæssigt idet “kunderne” ikke bliver behandlet særligt kundeminded).
Vores kommune skulle gerne udvikle sig til et sted hvor vi tager hånd om hinanden til alles bedste – ikke et sted man henvender sig med frygt for repressalier og modstand imod at kunne leve en anstændig tilværelse.

Read more »

HovsaHolbæk har 1 år’s fødselsdag

HovsaHolbæk har 1 år’s fødselsdag

Livsteater
Det er i dag 1 år siden Birgitte Boye Bichel og andre ildsjæle lagde grunden til Hovsa.
Jeg tror ikke at man dengang havde forventet at omfanget af aktivitet og resultater ville blive så omfangsrigt som det er i dag. Rigtig mange har haft gavn af den indsats der er blevet gjort for at hjælpe dem der har hjælp behov – og det er jo sådan set hensigten.
I dag har HovsaHolbæk 766 medlemmer på Facebook og hjemmesiden har haft mere end 4000 besøgende i den korte tid den har været aktiv.
At det er et tegn på at der er brug for indsatsen taler vist for sig selv – konstruktiv kritik kombineret med faglig viden og ihærdighed, er et stærkt våben i kampen imod den uretfærdighed mange ”borgere” føler de bliver udsat for – og som de ofte ikke ved hvordan de skal håndtere.
Et par fromme ønske for det næste år må dels være at mange flere støtter op om Hovsa’s arbejde, enten gennem deltagelse i debatten eller ved en praktisk indsats, – dels at vores intension om at ændre den grundlæggende indstilling i forvaltningerne, til hvorledes opgaverne skal udføres på en human, anstændig og retfærdig måde, må vise sig at have en markant – og for ”borgere” mærkbar effekt.
En stor tak til alle de deltagende som foretrækker at bruge deres sparsomme fritid på at gøre en indsats, frem for at tilbringe tiden på sofaen med kaffe, drinks og læsning af røverromaner, – af den ene simple grund – AT DET ER TVINGENDE NØDVENDIGT at NOGEN gør NOGET!

SÅ EN LILLE EKSTRA FØDSELSDAGSGAVE FRA BENTE RÖTTIG:
På denne mærkedag for HOVSA Holbæk vil jeg gerne fortælle jer, at Holbæk Kommune nu er begyndt at sende nye ændrede afgørelser ud til dem der er blevet bedt om at flytte ud af kommunen og til dem der er blevet bedt om at flytte til et værelse uden eget køkken og bad. I den forbindelse har jeg haft mulighed for at drøfte ordlyden af de første breve med lederen af Ydelseskontoret Gitte Egeskov.
Efter denne kontakt vil der blive ændret i ordlyden, så jeg tror de berørte borgere bedre vil forstå hvad det betyder. 😉

Men uanset om det er første eller anden udgave er resultatet det samme:
Den afgørelse som er truffet tidligere bliver trukket tilbage. Det vil sige at den ikke gælder længere og at borgeren skal se helt bort fra det tidligere krav om at flytte!!
Det betyder at boligtillægget igen vil blive udbetalt fremover.
De der har klaget over den tidligere afgørelse, behøver ikke at gøre mere, da De faktisk på denne måde har fået helt ret i deres klage!!!! – uden at skulle vente på Ankestyrelsens behandling, som lige nu er 9 mdr. (-:
I brevene står også nu en vejledning om hvilken praksis der nu er ,for at man kan beholde boligstøtten.
Gitte Egeskov har bedt mig om at orientere dem der evt. Ikke modtager en ny afgørelse inden udløbet af næste uge, at de skal kontakte Ydelseskontoret eller Gitte, så de kan rette op på det for den enkelte.

Se dette var da en slags fødselsdagsgave til jer, der i denne”tvsngsflytningssag”lige på det sidste ikke har fået en 😉

Read more »