Posts Tagged “Artikler”

Kommunal reduceret tankegang

Kommunal reduceret tankegang

gribwtph
Pia sagen er et skoleeksempel på “kommunal reduceret tankegang”!
Tænk at ”begavede” mennesker kan benytte en sådan form for logik i sagsbehandlingen.
Tilsyneladende er det en praksis der i kommunerne bliver brugt helt bevidst i stort omfang.
Det går ud på: Man foretager en helt umenneskelig og lovstridig afgørelse, hvor man fratager et menneske ydelser det er berettiget til. Det indebærer at vedkommende, – hvis man har overskud til at anke og så senere får medhold, dermed pludselig bliver ”formuende” og straks får inddraget beløbet af de kommunale gribbe, med den begrundelse at man jo nu har midler til at forsørge sig selv, uagtet at man måske i ankeperioden har skullet ernære sig af ingenting.
Altså man får trukket nøjagtig det beløb som man vinder i en klagesag imod kommunen, hvilket igen vil sige at kommunen så har sparet nøjagtig det beløb der var klaget over, – SELVOM den tabte sagen.
Det må vist kaldes en kommunal win-win situation!
Det lader til at der på alle fronter arbejdes på højtryk for at fjerne retssikkerheden for de svage borgere.
Læs hele historien i avisen.dk

Read more »