Notatark til min plan samtaler

Notatark til samtaler

Holbæk Kommune har et nyt tiltag til ledige kontanthjælpsmodtagere, som umiddelbart går ud på at profilere den enkelte lediges situation, for dermed at kunne yde en mere målrettet indsats.
Hvorvidt det viser sig at være en reel hjælp til at skabe jobmuligheder til den enkelte ledige, er jo på nuværende tidspunkt ikke til at sige.
At man prøver at gå nye veje er i det mindste prisværdigt, da den hidtidige hjælp man har kunnet forvente som ledig har været mildest talt utrolig ringe, – og for mange ikke eksisterende.
Umiddelbart har det jo en meget lille relation til egentlig jobsøgning, som jo er det den ledige ønsker hjælp til, men vi skal jo heller ikke tage “Nejhatten” på uden grund.

At det kan have en intern værdi til placering og opgradering af den lediges muligheder, vil jeg ikke anfægte – men der er ikke voldsomt meget i spørgeskemaerne som en jobkonsulent ikke burde vide i forvejen, medmindre det er første gang man ses.
For de mange der har haft kontakt til Holbæk Jobcenter gennem flere år – KAN det virke en anelse malplaceret – men som et nyt tiltag er det bestemt velkomment.
Om det har effekt efter hensigten, må jo komme an på en prøve.

Her er ihvertfald hvad man bliver præsenteret for at skulle udfylde, så er I forberedt på det.

OBS! En lille opfølgning pr. 24/10.

Nu har vi fået lidt respons fra borgere der har været til “skema-udfyldning”.
Det viser sig at mange har været glade for den lidt mere grundige beskæftigelse med deres situation.
Det at der har været en interesse fra jobcentrets side for at lære dem lidt at kende som person og ikke bare som et problem der skal placeres i en rubrik, er i mange tilfælde blevet modtaget som et positivt tiltag, så selvfølgelig – giv det en chance.
Der er dog stadig delte meninger om nytteværdien, men det er jo på nuværende tidspunkt ikke til at sige.
Det er jo ikke Notatarket i sig selv som er essentielt – MEN HVAD DET BLIVER BRUGT TIL!
Den eneste målestok for succes, er om det bringer flere i ordinært job – og det ser vi frem til at høre mere om!

Notatark til min plan samtaler Notatark til min plan samtaler Notatark til min plan samtaler Notatark til min plan samtaler Notatark til min plan samtaler Notatark til min plan samtaler Notatark til min plan samtaler Notatark til min plan samtaler billede-60