Mentorudgift i Holbæk 2017

Mentorer er helt sikkert en god idé, men får vi hvad vi betaler for i Holbæk?

Udgiften virker umiddelbart ganske voldsom.
Her tallene fra Danmarks statistik for 2017 i Holbæk Kommune.
Lagt sammen er beløbet tilsyneladende: 18.573.000 kr. 
Mentorudgift

I den forbindelse kan der godt stilles en række relevante spørgsmål.

Hvor mange sagsbehandlere er også mentorer for deres borgere?

Hvor mange mentorer kommer fra anden aktørs firmaer?

Hvad er udgiften for mentor timer ved anden aktør?

Får borgere det antal timer de er bevilliget?

Hvordan aflønnes anden aktør?

Vi er blevet fortalt at anden aktør nu aflønnes efter antal borgere de får i ordinært job.
Det kan jo simpelthen ikke passe da meget få kommer i job, så de aktører har jo stort set ingen indtægt.

Hvorfor må borgerne ikke få at vide nøjagtig hvad “Anden aktør” får for deres indsats for de ledige – og hvordan det afregnes?