Kontrolgruppen underkendt 29. gang

Kontrolgruppen underkendt 29. gang
Holmessw
Nawal sagen.
Ankestyrelsen har i marts 2014 sat endeligt punktum i den såkaldte Nawal-sag her fra Holbæk – som har været omtalt nogle gange i Dagbladet Information.
Ankestyrelsen underkender fuldstændigt Holbæk Kontrolgruppes afgørelse fra september 2012 – og den enlige mor skal ikke tilbagebetale 486.000 kr. og hun får alle ydelser udbetalt, som er blevet tilbageholdte siden 2012.
Sagen har været ekstra tragisk, fordi faren under forløbet har været og fortsat er meget syg – og Kontrolgruppen har ikke ville forholde sig til dette.
Faren er under forløbet blevet opreret på Rigshospitalet for en hjernetumor, fået konsateret kræft i pandelappen og har for flere år år siden fået tilkendt førtidspension af psykiske årsager.
Familien har ingen hjælp fået til at håndtere dette. De har selv skulle håndtere farens i perioder meget alvorlige sindsforstyrrelser.
Kontrolgruppen indgav i feb. 2013 politianmeldelse mod familien – men politiet har så vidt vides intet foretaget sig – og kommunen vil ikke oplyse, hvad anmeldelsen drejer sig om.
Den yngste datter var ikke i børnehave et år, fordi moren ikke havde penge til at betale -og hun kunne ikke få friplads – fordi Kontrolgruppen havde besluttet, at moren boede sammen med faren. Faren blev tvangsflyttet af Kontrolgruppen til mores folkeregisteradresse og han blev derved hjemløs. Denne afgørelse blev underkendt af Indenrigsministeriet mange måneder efter – men det gav han ikke en bolig.
Her i april 2014 tyder det på, at Holbæk Kommune har indvilget i at tage medsvar for manden og hjælpe ham til en beskyttet bolig.
I sommeren 2013 ønskede Jobcenteret at aktivere moren, som påpegede, at hun ikke havde pasningsmulighed for sin yngste datter – men det var jobcenteret ligeglad med.
Moren mødte op til aktivering med sin lille datter og blev sendt hjem og fik ingen kontanthjælp i næste fem måneder… med fem børn.
Talrige henvendelser til Holbæk Kommunens Økonomidirektør Erik Kjærgård Andersen og Økonomiudvalget vedr. børnehaveplads til den yngste datter, farens alvorlige sygdomme og det totale fravær af indkomst for familien havde ingen virkning. Borgmesteren ønskede heller ikke at mødes med Nawal for at høre om familiens situation.