Kontrolgruppen er ude af kontrol – pas på dem.

ADVARSEL! KONTROLGRUPPEN ER UDE AF KONTROL. PAS PÅ!
Hvis du modtager en indkaldelse til et møde med kontrolgruppen, f.eks. fordi du er mistænkt for få ydelser, som du ikke er berettiget til, så skal du vide, at du ikke har pligt til at møde op. Du er anklaget for en kriminel handling og har ret til at forsvare dig selv bedst muligt. I stedet skal du begære at få alle sagens akter tilsendt – så du ved, hvad de ved om dig, og hvis de vil spørge dig om noget, så er de velkomne til at skrive til dig. Vi anbefaler ,at al kommunikation foregår skriftligt. Kontrolgrupopen laver ikke redelig sagsbehandling, og du kan ikke forvente, at de behandler dig retfærdigt. Her på siden kan du læse, hvordan og hvorfor vi har klaget over Kontrolgruppen, som efter otte år stadig ikke har lært korrekt sagsbehandling.
Kontrolgruppen er stadig mere ude på at få borgere i fedtefaddet end på at give dem en retfærdig og ordentlig behandling.
Jeg talte med en kvinde i går, som for seks år siden blev dømt af Kontrolgruppen for at have begået socialt bedrageri. Jeg har efterfølgende kunne bevise, at en anden persoen havde oprettet et betalingskort og købt en bil i hendes navn og skrevet falsk under. Men det var ikke nok til at få sagen genoptaget. Nu skylder den uskyldige kvinde 234.000 kr. for de ydelser hun har modtaget dengang, og der løber hele tiden renter og gebyrer på. Det er utroligt vigtigt, at en sag med Kontrolgruppen ikke kommer skævt igang. Det kommunale system indrømmer ikke gerne fejl.


Herunder kan du se lidt af baggrunden for klage over sagsbehandlingen i Kontrolgruppen.

Kontrolgruppen ude af kontrol

Klage til Borgmesteren  af 17. dec. 2018

Herunder kan du læse en klage, som Erling Frederiksen fra Hovsa Holbæk har skrevet til Borgmesteren og Beskæftigelsesudvalget over Kontrolgruppens elendige sagsbehandling. Holbæks Kontrolgruppe, som bl.a. tjekker om folk begår socialt bedrageri,  blev i 2013 Danmarksberømte for deres amatøragtige og ufølsomme behandling af uskyldigt anklagede borgere.

Social- og integrationsministeriet udarbejdede herefter en ny og grundigere vejledning til borgerne og Kontrolgrupperne om, hvad der skal til for, at et forhold skal betragtes som ægteskabslignende.

Man skulle herefter antage, at Kontrolgruppen i Holbæk kom på kursus og lærte at håndtere den slag sager korrekt.

Men, nej – efter otte år med det samme personale – har kontrolgruppen intet lært. En enlig mor med to børn modtog den 13. december 2018 en afgørelse fra Kontrolgruppen om, at hun ikke kan betragtes som enlig forsørger, og at de mener, at hun skal tilbagebetale to års økonomiske fripladser for hendes børn.

Kontrolgruppens afgørelse er imidlertid så fejlbehæftet og inkompetent udført, at den bør afvises alene på det grundlag.
Derfor har vi den 17. dec. bedt politikerne om trække afgørelsen og anklagen tilbage.
Hvis Borgmesteren ikke reagerer, så vil vi bede Ombudsmanden gribe ind overfor den Forvaltningslovsstridige afgørelse.

Du kan herunder læse vores brev til politikerne og forvaltningen. Vi vil løbende orientere om udviklingen i sagen.

Klage sendt til:
Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget,
Bo Hammer,
Borgmesteren og Kontrolgruppen.
Klagen kan læses her!

Det er tilsyneladende en favoritdisiplin at beskæftige sig med borgernes samliv.

Derfor er det uhyre vigtigt at du kender de sære regler for ikke at komme i klemme.
Der er nemlig langt fra altid rigtig, normal eller naturlig logik og fornuft i dem.
Kommer du til at hente kærestens børn en gang for meget eller køber du ind i Superbrugsen en dag du har besøgt vedkommende – eller “skønner man” at I er på lidt for venskabelig fod, selvom I forlængst er holdt op med at være sammen – så kan du hurtig blive kriminel.
SÅ DERFOR – læs reglerne som skal regulere dit privatliv, så du undgår at havne i bundløs kriminalitet eller økonomisk ruin.

Her kan du hente brochuren: Enlig eller samlevende – Vejledning til enlige forsørgere.

Her kan du hente brochuren: Enlig eller samlevende pensionist.