Julekalender fra HovsaHolbæk

Hovsa Holbæk tilbyder her årets julekalender.
Vi vil hver dag frem til jul fortælle den sandfærdige, hjerteskærende, virkelige og dokumenterede historie om den lille søde og kærlige Nikkeline og hendes vej gennem Jobcentrets mange “tilbud”.

Julekalender

Nikkeline må gennemgå umenneskelige lidelser for at gøre sig værdig til en plads som rigtig borger, med et rigtigt arbejde med løn og med rigtige rettigheder.
Nikkeline har fået at vide, aktivering og arbejde uden løn er vejen til en plads i samfundet og et rigtigt job.
Så hun klemmer på under parolen;

Aktivering gør dig Fri!
– (om ikke andet måske for at få et ordinært job).

PS. Vi er blevet bebrejdet at vi bruger navne på jobkonsulenter, netop for at vise det er et autentisk og veldokumenteret forløb (- som jo står i de dokumenter vi refererer til og vel egentlig ikke kan forulempe nogen).
Vi ønsker bestemt ikke at genere Jobcentrets medarbejdere unødigt, så derfor vil vi nu i stedet benytter os af den kunstneriske frihed.

19. December

Nu kan du få tid til at gøre dine juleindkøb, hvis du ikke er ramt af 225 timers straffen, loftet over kontanthjælpen, en sanktion, en depression eller bare er paf over, at nogen vil være bekendt at være  ”Jobkonsulent”.
Der er ingen sagsakter fra 2017.
Jobkonsulenterne har nok taget sig en slapper det år…. eller været på “kursus”.

Der er ingen grund til at klikke på lågen i dag…så det fraråder vi!

18. December

Vi er nu nået frem til 2016 og der er kun to sagsakter i dette år.
Den første er fra den 23-06-2016 og siger: Meddelelse fremsendt, Forfaldsdato 23-06-2016.
Kommentar: Borgeren vil gerne holde ferie med kontanthjælp i perioden 22.08.2016 – 05.09.2016.

Meddelelsen er sendt til følgende: Ydelsessagsbehandleren samt
Kudu Ikkenok, Jobkonsulent.
Det fremgår ikke af sagsakterne om Ydelsessagsbehandleren gav Nikkeline lov til ferie.
Hvis du klikker på lågen, så kan du læse den anden sagsakt fra 2016.

17. December

Nikkeline er blevet overdraget af Jobcenteret til en såkaldt Anden Aktør, nemlig ”Kompetenceporten”, hvor hun skal være et år frem til den 5. oktober 2015.
Endelig lader det til at Nikkeline er kommet i kompetente hænder der vil bruge et helt år på at finde et job til hende, så hun nu kan se frem til at få sit største ønske opfyldt – et ordinært job!
Klik på lågen og læs hvad der kom ud af det….

16. December

I går fik Nikkeline en lille opmuntring i form af en jobpræmie, men vi ved faktisk, hvad hun har gjort med den.
Den 24. juni 2014 fremgår det af Nikkelines journal :

 Ny CV Status
24. juni2014 er status blevet ændret på det CV, som Nikkeline har oprettet på Min side på Jobnet.dk

CVet har nu fået status som CV godkendt
Helle Tam Vildersen  
Jobkonsulent

Det er da i det mindste betryggende, – men hvor længe har Nikkeline  levet med et ikke-godkendt CV.
Det er faktisk lidt uhyggeligt at tænke på, så det vil vi ikke.
Det er snart jul og det skal være hyggeligt – så klik på lågen og læs hvad Nikkeline nu oplever…

15. December

Julen nærmer sig, så der bør også fremkomme lidt positive nyheder her i Nikkelines lille julekalender.
Men først har du nok gættet, at der heller ikke denne gang står noget om Nikkelines udbytte af at være gratis arbejdskraft på Vandrehjemmet.

Faktisk ikke en eneste linje, men den 12.juni 2014 fik Nikkeline heldigvis et brev om en jobpræmie.
Klik på lågen og se, hvad Nikkeline vinder.

14. December

Nu er vi kommet ind i 2014 og der iværksættes nye tiltag overfor Nikkeline. I februar modtager hun en: ”Vejledningsskrivelse i forbindelse med beskæftigelsesfremmende tilbud efter lov om Aktiv Beskæftigelse kapitel 10-12.”  fordi der er indgået en aftale mellem Jobcenteret og Nikkeline om en Jobplan.

Jobplanen betyder, at Nikkeline skal lave ”Div.Rengøring og forfaldent arbejde på “Vandrehjemmet” 25 timer om ugen fra den 17-02 til den 18.05 2014. – ganske gratis.

Det fremgår også, at Sidesporet i de foregående måneder har haft seks personer ansat med løntilskud. Nikkeline skal dog kun i virksomhedspraktik, så hun får kun kontanthjælpen for arbejdet.

Formålet er: – ”at aktivere, tilknytte og fastholde Nikkeline på arbejdsmarkedet og opnå kompetencer til brug for fremtidige stillinger.”  og videre –

”Kontaktperson er Kasper Lomholt, ved SYGDOMringes på telefon 23806866, hver dag. Tilbuddet er et åbent tilbud, hvilket for dig betyder, at du kun får udbetalt ydelse for de dage, hvor du reelt møder op i dit tilbud og derved står til rådighed jfr. Lov om Aktiv Socialpolitik §13

Hvis du orker at klikke på lågen, så opdager du igen igen igen igen, at der intet skrives om nissepigens udbytte af dette tvangsarbejde, men du kan læse lidt om Vandrehjemmets fordele ved at få gratis arbejdskraft stillet til rådighed måned efter måned, år efter år.

13. December

Nu skal Nikkeline i jobaktivering i Jobservice,Mellemvang 12, 4300 Holbæk fra den 9.sep. til den 15.dec. 2013, så nu bliver der skrevet og fortalt – men er det noget som kan bruges til noget?
Hun får også endnu en ny ”Jobcoach” Tina Taselv, så nu er Nikkeline endelig i gode hænder.

Klik på lågen og læs, hvad Jobservice skriver om vores lille nissepige.

12.december

HOVSA – Vi kom vist til at love for meget i går,da vi lovede at beskrive Nikkelines nye individuelle plan. I sagsakterne er der ingen plan eller andre dokumenter før den 4. april 2013.
Her dukker der en jobplan op som er identisk med den forrige fra den 16.oktober 2012 (Se lågenden 11. december) bortset fra at Periode for jobplan er forlænget til 30-06-2013.
Desuden skal Nikkeline skrive under på, at hun har læst og forstået:  – Vejledningsskrivelse i forbindelse med beskæftigelsesfremmende tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsekapitel 10-12 på fire tæt skrevne sider.

Selvom du måske ikke  længere er så spændt på at læse, hvad der så sker for den lille søde Nikkeline, så anbefaler vi dig alligevel at klikke på lågen…

11. december

Nikkeline begyndte den 31. juli 2012 i Netto som butiksassistent, men der står intet i Nikkeliens sagsakter om denne aktivering, hendes udbytte af aktiveringen eller hvordan det gik, men den 16.oktober 2012 skriver Nikkeline under på sin 3. jobplan hos Vikon det år.

Klik på lågen her og læs om den spændende nye jobplan.

10. december

I Nikkelines sagsakter ligger der en udateret skrivelse – ”Status notat OPP” (Oppotunity?)), hvor brevhovedet er ”Marselisborg Beskæftigelse”.
Her står der, at Nikkeline har været tilknyttet OPP siden d. 14.05.12 og deltaget i undervisningen siden d. 19.05.12.

Desuden står der at Nikkeline taler godt dansk, har kontoruddannelse og arbejdserfaring fra både kontor, bank og som kassedame og at hun gerne vil have et job.

Der står endvidere, at der i forløbet er ”forsøgt at finde og etablere praktik hos diverse advokater, kontorer etc. uden held, da Nikkeline er kontoruddannet.
Planen er efterfølgende at finde et praktiksted i ex. Supermarked.”

Og der ses ”udviklingsmuligheder” i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet, da Nikkeline ikke har forbehold overfor hvad hun skal lave.”

Klik på lågen her og se, hvorledes Nikkelines udviklingsmuligheder former sig..

9. december

Jobsøgningskurset på Vikon Jobcafe bliver forlænget med tre måneder fra den 01-04-2012 til 30-06-2012. Og i ”Aftalevedrørende Jobplan” er feltet under – Beskæftigelsesmål: ikke udfyldt. Men i feltet –  Hvis jobplanen ikke sigter imod beskæftigelse inden for et område hvor der er behov forarbejdskraft: står der: – ”Hjælp og støtte til job- og praktiksøgning”  og videre, at Formålet med tilbuddet: er – ”Jobsøgning og praktiksøgning”.
Og at Baggrund(Aftale) er –”forlængelse af aktivering”.

Nikkeline skal opholde sig i Vikon Jobcafe – ”5 timer pr uge med henblik på job- og praktiksøgning til brug for tilknytning til arbejdsmarkedet”.

Klik på lågen her og se, hvorledes Nikkeline blev opkvalificeret i sin job- og praktiksøgen.

Bonuslåge: Se hvad skatteydernes penge også bliver brugt til på Vikon.

8. december

Det lykkes ikke for Nikkeline i løbet af jobsøgnings-kursusets tre måneder at få tilstrækkelig hjælp til sin job- praktiksøgning, så Jobcenteret beslutter, at give hende endnu tre måneders kursus.

Den kontoruddannede Nikkeline får nu 3 måneder mere, til at lære at skrive et CV. 

Klik på lågen her og se, hvorledes Nikkeline blev opkvalificeret i sin CV skrivning, job- og praktiksøgen.

7. december

Den 23. december 2011 modtager Nikkeline endelig
Aftale vedrørende Jobplan” – som hun skal underskrive.
I planen stårder, at: – ”Det har ikke været muligt for Nikkeline selv at finde job og praktik og idet Nikkeline nu falder for pligtaktivering er det vurderet, at Nikkeline vil have god gavn af, at blive tilknyttet et jobsøgningskursus for hjælp og støtte til job- og praktiksøgning.

Klik på lågen her og se, hvorledes Nikkelines videre plan og forløb skal foregå. 

6. december

I perioden fra den 17. marts til den 4. oktober 2011 står der intet i Nikkelines aktiveringer i journalen.
Klik på lågen her og se, hvad Vikarbureauet skriver.

5. december

Den 17. marts 2011 står der i Nikkelines journal, at hun skal i praktik inden for kontor-faget. Hun er kontoruddannet og taler flere sprog.
Har senest været i løntilskud som skolesekretær. Se yderligere oplysninger i visitation/kontaktforløb. Nikkeline taler og forstår udmærket dansk og er aktivt jobsøgende sideløbende.
Sagen overdrages til ”virksomheds-teamet” for praktik. 
Klara Kælderkold, Jobkonsulent.
Klik på lågen her og se, hvorledes Nikkeline blev opkvalificeret og kom tættere på arbejdsmarkedet

4. december

Nikkeline kommer i december 2010 i praktik som skolesekretær på Sdr. Jernløse Skole. Så kan hun lære det!  
Klik på lågen og se, hvorledes Nikkeline blev opkvalificeret og kom tættere på arbejdsmarkedet via jobbet som skolesekretær.

3. december

Nikkeline har nu været tilknyttet jobbutikken i 6 måneder og ifølge arbejdsgangsbeskrivelse skifter Nikkeline jobkonsulent til Etnisk Team skriver Berit Ballefryd, Jobkonsulent.
Ugen efter, den 7. december 2010 skriver Nikkeline under på en jobplan og tilbudspapirer til Netto ifølge Henny Harsk, Jobkonsulent.

Klik på lågen her og se, hvorledes Nikkeline blev opkvalificeret og kom tættere på arbejdsmarkedet via opkvalificeringen i Netto.

2. december

Nikkeline er vurderet til at være match 1, så hun skal være tilmeldt som ledig. Hun skal være fire dage om ugen i Salon Annie og onsdagen er hun i ISS.

Berit Ballefryd, Jobkonsulent.
Klik på lågen her og se hvorledes Nikkeline  blev opkvalificeret og kom tættere på arbejdsmarkedet.

1.december

Indkaldelse til beskæftigelsesfremmende tilbud hos ISS.
Du er visiteret af Jobcenter Holbæk og indkaldes hermed til opstart på ”Vejledning- og opkvalificering” Du skal møde hos:
ISS Jobudviklingscenter, Smedelundsgade 9, 1. sal, 4300 Holbæk den 31.06.2010 kl.9.00. Formålet med forløbet er, at drøfte dine ønsker og forudsætninger for at komme i ordinær beskæftigelse hurtigst muligt. Jobplanen skal underskrives på dagen.
Udeblivelse fra beskæftigelsesfremmende tilbud medfører, at kommunen foretager fradrag i eller stop af kontanthjælpen jfr. §41 i Lov om Aktiv Socialpolitik. Lovuddrag vedlægges.

Med venlig hilsen Lone Lurendrejer, Virksomhedskonsulent.

Klik på lågen her og se, hvorledes Nikkelines ønsker og forudsætninger for at komme i ordinær beskæftigelse blev drøftet.