Info/dokumenter.


Holbæk Kommunes vejledninger og retningslinier for sagsbehandling.

Vi må nok konstatere at det må være mere en hensigtserklæring end et retvisende billede af hvordan det foregår i praksis,
– alt for ofte lidt langt fra virkeligheden!

Holbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2018

Alle kan bidrage – Effekten af aktive tilbud i Holbæk, sept. 2018

Notatark fra AMS

De viser firmaer i Holbæk Kommune der har haft ledige som gratis arbejdskraft.

Fortegnelse 2014 – 2015 – 2016 + Sammentælling for de 3 år.


Holbæk Kommunes defination af bisidder og partsrepræsentanters rolle.

HovsaHolbæk