HovsaHolbæk har 1 år’s fødselsdag

HovsaHolbæk har 1 år’s fødselsdag

Livsteater
Det er i dag 1 år siden Birgitte Boye Bichel og andre ildsjæle lagde grunden til Hovsa.
Jeg tror ikke at man dengang havde forventet at omfanget af aktivitet og resultater ville blive så omfangsrigt som det er i dag. Rigtig mange har haft gavn af den indsats der er blevet gjort for at hjælpe dem der har hjælp behov – og det er jo sådan set hensigten.
I dag har HovsaHolbæk 766 medlemmer på Facebook og hjemmesiden har haft mere end 4000 besøgende i den korte tid den har været aktiv.
At det er et tegn på at der er brug for indsatsen taler vist for sig selv – konstruktiv kritik kombineret med faglig viden og ihærdighed, er et stærkt våben i kampen imod den uretfærdighed mange ”borgere” føler de bliver udsat for – og som de ofte ikke ved hvordan de skal håndtere.
Et par fromme ønske for det næste år må dels være at mange flere støtter op om Hovsa’s arbejde, enten gennem deltagelse i debatten eller ved en praktisk indsats, – dels at vores intension om at ændre den grundlæggende indstilling i forvaltningerne, til hvorledes opgaverne skal udføres på en human, anstændig og retfærdig måde, må vise sig at have en markant – og for ”borgere” mærkbar effekt.
En stor tak til alle de deltagende som foretrækker at bruge deres sparsomme fritid på at gøre en indsats, frem for at tilbringe tiden på sofaen med kaffe, drinks og læsning af røverromaner, – af den ene simple grund – AT DET ER TVINGENDE NØDVENDIGT at NOGEN gør NOGET!

SÅ EN LILLE EKSTRA FØDSELSDAGSGAVE FRA BENTE RÖTTIG:
På denne mærkedag for HOVSA Holbæk vil jeg gerne fortælle jer, at Holbæk Kommune nu er begyndt at sende nye ændrede afgørelser ud til dem der er blevet bedt om at flytte ud af kommunen og til dem der er blevet bedt om at flytte til et værelse uden eget køkken og bad. I den forbindelse har jeg haft mulighed for at drøfte ordlyden af de første breve med lederen af Ydelseskontoret Gitte Egeskov.
Efter denne kontakt vil der blive ændret i ordlyden, så jeg tror de berørte borgere bedre vil forstå hvad det betyder. 😉

Men uanset om det er første eller anden udgave er resultatet det samme:
Den afgørelse som er truffet tidligere bliver trukket tilbage. Det vil sige at den ikke gælder længere og at borgeren skal se helt bort fra det tidligere krav om at flytte!!
Det betyder at boligtillægget igen vil blive udbetalt fremover.
De der har klaget over den tidligere afgørelse, behøver ikke at gøre mere, da De faktisk på denne måde har fået helt ret i deres klage!!!! – uden at skulle vente på Ankestyrelsens behandling, som lige nu er 9 mdr. (-:
I brevene står også nu en vejledning om hvilken praksis der nu er ,for at man kan beholde boligstøtten.
Gitte Egeskov har bedt mig om at orientere dem der evt. Ikke modtager en ny afgørelse inden udløbet af næste uge, at de skal kontakte Ydelseskontoret eller Gitte, så de kan rette op på det for den enkelte.

Se dette var da en slags fødselsdagsgave til jer, der i denne”tvsngsflytningssag”lige på det sidste ikke har fået en 😉