Holbæk Kommunes hemmelige pensionsnævn og rehabiliteringsteam!

Af Erling Frederiksen

På kommunens hjemmeside kan findes mange af de forskellige udvalg, råd og nævn, som er en del af kommunens politiske og administrative system.

Imidlertid kan man ikke finde Pensionsnævnet eller Rehabiliteringsteamet (Rehab-teamet). Rehab-teamet og Pensionsudvalget er dem som indstiller og afgør om borgere kan få førtidspension, indstilles til fleksjob de ofte uendelige ressourceforløb – eller skal fortsætte på kontanthjælp.

Hvorfor er Nævn og Team ikke på kommunes hjemmeside?

For snart to år siden påpegede jeg dette problem ved et møde i Pensionsudvalget, men uden effekt.
Hvorfor kan disse instanser ikke være synlige og oplyst på kommunens hjemmeside, hvem der er tilknyttet og hvad de laver?

Jeg har så via hjemmesidens ”Ris og Ros – funktion” et par gange skrevet og foreslået, at man også oplyste om disse to instanser på vores kommunes hjemmeside. Men forgæves.
Så sendte jeg en kopi af en af mine henvendelser til nogle af politikerne og borgmesteren og fik dette svar den 4. september 2019 :

– Kære Erling Frederiksen                                            

Tak for din henvendelse via Holbæk Kommunes hjemmeside, hvor du efterspørger oplysninger om rehabiliteringsteamet og pensionsnævnet på hjemmesiden. På hjemmesiden under menupunktet Nedsat arbejdsevne kan du læse om afklaring. Det er korrekt, at rehabiliteringsteamet og pensionsnævnet ikke nævnes eksplicit som trin på borgers vej mod afklaring af arbejdsevne og forsørgelsesgrundlag.

Dine forslag vil indgå som led i vores løbende overvejelser om at forbedre informationen på beskæftigelsesområdet til kommunens borgere.

Med venlig hilsen Henrik Sahlgren, Stabsleder


Dette kan vel kun tages som et udtryk for at Holbæk Kommune ikke ønsker gennemskuelighed og åbenhed om disse for så mange borgere essentielle funktioner.
For de berørte er det et spørgsmål om både livskvalitet og hele deres fremtidige virke og situation.
Holbæk Kommune ønsker tilsyneladende kun envejs/ingen kommunikation omkring hvad man foretager sig på dette vigtige område.


Jeg skrev tilbage samme dag, den 4. sep. :

– Kære Henrik Sahlgren

Tak for (omsider) tilbagemelding, men hvad er der at overveje?
Hvorfor opføres oplysningerne om Rehabteamet og Pensionsnævnet ikke bare øjeblikkeligt. Det er to instanser, som har stor direkte betydning for mange hundrede mennesker i kommunen, hvor der ofte opstår misforståelser og løse rygter om proceduren og den ofte mangeårige vej til endelig at få bevilget en pension, fleksjob eller parkering på ressourceforløb.

Jeg kan simpelthen ikke se, at der noget at overveje!
Oplysningerne om deres kommissorie og sammensætning skal på hjemmesiden øjeblikkeligt!

Kommunen kan ikke have nævn og team, der er hemmelige for borgere.

Jeg beder derfor om et mere konkret svar.

Venlig hilsen

Erling Frederiksen

Henrik Sahlgren svarede afvisende på denne mail den 10. sep.

Herunder er hans svar – så kommunen ( AKBI er ”Alle kan Bidrage” som er Jobcenteret, red. ) planlægger ikke foreløbigt bringe disse oplysninger til borgerne. Men svaret udelukker heller ikke at det vil ske på et tidspunkt…

Kære Erling Frederiksen

Tak for din mail

Jeg skal hermed fastholde mit svar fra tidligere. AKBI vil så snart det er muligt se på mulighederne for at opdatere hjemmesiden med informationer om både Rehab-teams og pensionsnævnet.

Med venlig hilsen

Henrik Sahlgren

Stabschef

Vred Jobcenterchef!

I forbindelse med, at jeg forgæves har anmodet kommunen og Borgmesteren om, at sætte oplysninger om Pensionsnævnet og Rehabiliteringsteamet på Kommunens Hjemmeside, så fik jeg nedenstående mail fra Jobcenterchef Bo Hammer, som er vred over at jeg, på Hovsa Holbæks facebook, har bragt navnet på Stabsleder Sahlgren og kritiserer, at jeg ”kommanderer” med hans medarbejdere.
Men jeg mener fortsat, at de ansvarlige kommunalt ansatte må kendes ved navn og stilling – ellers bliver kommunen en stor anonym maskine, hvor vi aldrig kan få nogen til at tage ansvar.
Borgmesteren har været orienteret om denne henvendelserne fra mig, men har hidtil undladt at sørge for at Rehab-temaet og Pensionsnævnet bliver beskrevet på Kommunens hjemmeside i stil med de mange andre Råd, Nævn og Udvalg. 
Jeg må derfor gå ud fra, at Borgmesteren heller ikke ønsker at borgerne skal kunne læse om Rehabteamet og Pensionsnævnet på Holbæk Kommunes hjemmeside.
Jeg kan ikke se nogen grund til, at de to omtalte nævn/team ikke skulle være beskrevet på Holbæk Kommunes hjemmeside.
De to instanser har i mange tilfælde afgørende magt over en lang række menneskers liv i mange år.
Har vi nogen politikere, som vil og kan tage magten over de magtfuldkomne bureaukrater i administrationen?

Her er Jobcenterchef Bo Hammers reaktion pr. mail:

10. sep. 2019
 ”Navngivne medarbejdere på FB”

Kære Erling
Jeg vil igen gøre dig opmærksom på at du har overtrådt vores spilleregler og hænger igen en medarbejder ud.
Det er ikke i orden.

Jeg vil også gerne understrege, at der langt fra altid er overensstemmelse mellem hvad du mener er vigtigt, og hvad vi bør/skal prioritere.
Alle henvendelser vil blive ekspederet efter bogen, men du skal ikke kommandere med mine medarbejdere. Det er heller ikke i orden.
Bh
Bo

Ingen udhængning!

Der har ikke været tale om nogen udhængning af en kommunal medarbejder. 
Der er tale om, at de ovenstående mails er blevet bragt på Hovsa Holbæks facebook-side, og der er således tale om en loyal (nøjagtig!) gengivelse af, hvad Stabschef Henrik Sahlgren har skrevet om ikke at ville bringe oplysninger om Pensionsnævnet og Rehabiliteringsteamet.

Kommunale ledere er folkets tjenere og ikke det herrer. Identiteten på enhver leder i det offentlige skal være kendt og naturligvis må deres navne frit omtales i det offentlige rum.