Dokumenter

Her kan du finde notatark fra AMS vedrørende Firmaer i Holbæk kommune som har haft ledige i aktivering/arbejdsprøvning:
Fortegnelse 201420152016 + Sammentælling for de 3 år.

Notatark til “Min plan” samtaler.

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Social Årsrapport 2015

Ansøgning om aktindsigt – Word doc eller PDF

Her kan du hente et fuldmagtsskema – Word doc eller PDF

Socialministeriets folder for enlige og samlevende enlige forsørgere.

Socialministeriets folder for enlige eller samlevende pensionister.

Koch-udvalgets fulde rapport. Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats.

Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp.

 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vejledning til kontrolgrupperne.

Holbæk Kommunes defination af bisidder og partsrepræsentanters rolle.

Holbæk Kommunes retningslinier for sagsbehandling lyder rigtig fint,
– desværre uendelig langt fra virkeligheden!