Archive For The “Råd og vejledning” Category

Hvad er min ret og hvad er min pligt

Hvad er min ret og hvad er min pligt

  HOVSA HOLBÆK borgerinitiativet har i samarbejde med SF og Enhedslisten taget initiativ til nogle oplysende møder for interesserede borgere i Holbæk. Hvad er min ret og hvad er min pligt i mødet med Holbæk Kommune?Under dette fælles Tema vil der foreløbig blive afholdt 2 møder for interesserede frivillige, som har lyst til at være bisiddere –…

Read more »

Man må gerne optage samtaler

Man må gerne optage samtaler

Her er så sidste nyt om lovligheden i at optage samtaler. Af Erling Frederiksen den 4. april 2014 Peder Bæk fra ”Behandl os Ordentligt” har i marts 2014 spurgt til reglerne og praksis for at optage samtaler. Her under kan du læse reglerne nok er klare, men det er praksis i kommunerne ikke. Nogle kommuner…

Read more »

Skriftlig, mundtlig eller telefonisk sagsbehandling

Skriftlig, mundtlig eller telefonisk sagsbehandling

Du har altid ret til skriftlig sagsbehandling hos offentlige myndigheder.  Det er selvfølgelig besværligt at sende breve eller mails frem og tilbage, hvis det drejer sig om nogle huller i cykelstien. Det bør kunne klares pr. telefon. Hvis en sag er besværlig eller trækker i langdrag og du ikke mener at du kan trænge igennem,…

Read more »

Må jeg optage, når jeg er til møde på kommunen

Må jeg optage, når jeg er til møde på kommunen

(Denne tekst er skrevet midt i februar 2014 – og hvis du har nyere oplysninger, så kontakt os) Som udgangspunkt må du gerne optage samtaler som vedrører dig selv, og hvor du selv er til stede. Du må under ingen omstændigheder optagesamtaler som ikke vedrører din egen sag. Altså med mindre du har fået lov…

Read more »