Archive For The “Information” Category

Aktindsigt og lovgivning

Aktindsigt og lovgivning

KlarRet-rez wt
En udmærket pjece omkring reglerne for aktindsigt, udgivet af Borgerrådgiveren i København. Det er en guide til medarbejdere, men bestemt også nødvendig oplysning for “Borgere”.

KlarRet  er en serie oplysnings-pjecer om, hvad medarbejderne i kommunen skal leve op til og være opmærksomme på ved behandling af sager.
Denne KlarRet beskriver en række myter og fakta, som er væsentlige at være opmærksom på ved behandling af sager om aktindsigt efter offentlighedsloven.
Pjecen kan læses her!

 

Read more »

Information om paragraf 34

Information om paragraf 34

Paragraf 34w
Flemming Leer Jakobsen blev opmærksom på at mange kommuner slet ikke informerer borgerne om at de har mulighed for at få § 34 hjælp.
Han besluttede sig derfor for at lave en kort oplysnings film, med facts omkring hvem der kan få hjælp.
Se Youtube videoen og få information om loven – måske DU også har krav på hjælp?
Også en artikel om det i Ekstra Bladet.

Et super godt initiativ som rigtig mange kan få gavn af.

Read more »

HovsaHolbæk har 1 år’s fødselsdag

HovsaHolbæk har 1 år’s fødselsdag

Livsteater
Det er i dag 1 år siden Birgitte Boye Bichel og andre ildsjæle lagde grunden til Hovsa.
Jeg tror ikke at man dengang havde forventet at omfanget af aktivitet og resultater ville blive så omfangsrigt som det er i dag. Rigtig mange har haft gavn af den indsats der er blevet gjort for at hjælpe dem der har hjælp behov – og det er jo sådan set hensigten.
I dag har HovsaHolbæk 766 medlemmer på Facebook og hjemmesiden har haft mere end 4000 besøgende i den korte tid den har været aktiv.
At det er et tegn på at der er brug for indsatsen taler vist for sig selv – konstruktiv kritik kombineret med faglig viden og ihærdighed, er et stærkt våben i kampen imod den uretfærdighed mange ”borgere” føler de bliver udsat for – og som de ofte ikke ved hvordan de skal håndtere.
Et par fromme ønske for det næste år må dels være at mange flere støtter op om Hovsa’s arbejde, enten gennem deltagelse i debatten eller ved en praktisk indsats, – dels at vores intension om at ændre den grundlæggende indstilling i forvaltningerne, til hvorledes opgaverne skal udføres på en human, anstændig og retfærdig måde, må vise sig at have en markant – og for ”borgere” mærkbar effekt.
En stor tak til alle de deltagende som foretrækker at bruge deres sparsomme fritid på at gøre en indsats, frem for at tilbringe tiden på sofaen med kaffe, drinks og læsning af røverromaner, – af den ene simple grund – AT DET ER TVINGENDE NØDVENDIGT at NOGEN gør NOGET!

SÅ EN LILLE EKSTRA FØDSELSDAGSGAVE FRA BENTE RÖTTIG:
På denne mærkedag for HOVSA Holbæk vil jeg gerne fortælle jer, at Holbæk Kommune nu er begyndt at sende nye ændrede afgørelser ud til dem der er blevet bedt om at flytte ud af kommunen og til dem der er blevet bedt om at flytte til et værelse uden eget køkken og bad. I den forbindelse har jeg haft mulighed for at drøfte ordlyden af de første breve med lederen af Ydelseskontoret Gitte Egeskov.
Efter denne kontakt vil der blive ændret i ordlyden, så jeg tror de berørte borgere bedre vil forstå hvad det betyder. 😉

Men uanset om det er første eller anden udgave er resultatet det samme:
Den afgørelse som er truffet tidligere bliver trukket tilbage. Det vil sige at den ikke gælder længere og at borgeren skal se helt bort fra det tidligere krav om at flytte!!
Det betyder at boligtillægget igen vil blive udbetalt fremover.
De der har klaget over den tidligere afgørelse, behøver ikke at gøre mere, da De faktisk på denne måde har fået helt ret i deres klage!!!! – uden at skulle vente på Ankestyrelsens behandling, som lige nu er 9 mdr. (-:
I brevene står også nu en vejledning om hvilken praksis der nu er ,for at man kan beholde boligstøtten.
Gitte Egeskov har bedt mig om at orientere dem der evt. Ikke modtager en ny afgørelse inden udløbet af næste uge, at de skal kontakte Ydelseskontoret eller Gitte, så de kan rette op på det for den enkelte.

Se dette var da en slags fødselsdagsgave til jer, der i denne”tvsngsflytningssag”lige på det sidste ikke har fået en 😉

Read more »

Vejledning til kontrolgrupperne

Vejledning til kontrolgrupperne

Holmessw
Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille en række guidelines og gode råd for den enkelte kommunale medarbejder. Vejledningen er samtidig udtryk for ”best practise” for, gennemførelse af ”den gode kontrolsag” både i kommunen og i samarbejde med Udbetaling Danmark. Vejledningen er udarbejdet efter input fra kommunale kontrolmedarbejdere, og fokus er derfor på de problemstillinger, som de i deres arbejde er stødt på.
Hele vejledningen kan ses her.

Read more »

Rettigheder og pligter for enlige.

Rettigheder og pligter for enlige.

retenlige
HovsaHolbæk har på biblioteket afholdt endnu et berigende og informativt møde om dine rettigheder i mødet med Holbæk Kommune.
Denne gang blev grundigt gennemgået lovgrundlag og retningslinier omkring hvornår man er reelt enlig i lovens forstand.
_DSC0610aw
Hovedpunkterne på mødet:
Hvilke særlige regler gælder når man modtager ydelser som enlig.
Hvordan skal/må myndighederne behandle borgeren i de sager de vil undersøge.
Hvilke begreber bruges for at afgøre om man er enlig i “lovens forstand”.
Hvad betyder begreberne i en lovlig praksis?
Du kan se hele den grundige gennemgang her, hvis du gik glip af mødet.

HovsaHolbæk har planlagt yderligere informationsmøder til efteråret.

Read more »

Informationsmøder om dine rettigheder

Informationsmøder om dine rettigheder

Møde1ab
På onsdag d. 4. juni kl. 19.00 kan du høre om  dine rettigheder i sagsbehandlingen af din sag , hvis du kommer i Kontrolgruppens søgelys.

Holbæk Kommunes kontrolgruppe har længe haft svært ved at overholde reglerne, når de jagter borgere, de tror modtager hjælp og støtte uberettiget.
Selvfølgelig skal borgere ikke have ydelser de ikke har ret til, men borgerne skal fortsat behandles ordentligt og kontrolgruppen skal også bruge de regler, som skal sikre borgerens retssikkerhed i hele sagsforløbet.
Ankestyrelsen måtte sidste år – på grund af flere kommuners besvær med at forstå reglerne og den lovlige praksis på området – udgive et helt TEMAHÆFTE, som giver gode anvisninger på hvad kommunen må og ikke må i disse sager. Kom og hør hvad det betyder!
DU KAN TILMELDE DIG TIL MØDET HER!

HovsaHolbæk har på biblioteket afholdt et meget givende og yderst sagligt møde om dine rettigheder i mødet med Holbæk Kommune. Her blev grundigt gennemgået lovgrundlag og retningslinier for god forvaltningsskik som ALLE burde kende til, som har sager/berøring med kommunen.
Du kan se hele den grundige gennemgang her, hvis du gik glip af mødet – en guldgrube af nyttig information.

 

Read more »