Archive For The “Information” Category

Debatmøde om kommunens “dummebøder” og andre fejltagelser.

Debatmøde om kommunens “dummebøder” og andre fejltagelser.

Debatmøde på Holbæk Bibliotek d. 19 marts kl. 19-21Mød op og hør om de kommunale fejltagelser og problemer– og bidrag gerne med din historie Debatmødet tager blandt andet emner op omkring sanktioner imod syge og ledige, omkring meningsløs udnyttelse i aktivering og “praktik”, problemer på handikapområdet ect. Dummebøder Hvordan kan det være at ledige og…

Read more »

Kontrolgruppen er ude af kontrol – pas på dem.

Kontrolgruppen er ude af kontrol – pas på dem.

ADVARSEL! KONTROLGRUPPEN ER UDE AF KONTROL. PAS PÅ! Hvis du modtager en indkaldelse til et møde med kontrolgruppen, f.eks. fordi du er mistænkt for få ydelser, som du ikke er berettiget til, så skal du vide, at du ikke har pligt til at møde op. Du er anklaget for en kriminel handling og har ret…

Read more »

Julekalender fra HovsaHolbæk

Julekalender fra HovsaHolbæk

Hovsa Holbæk tilbyder her årets julekalender. Vi vil hver dag frem til jul fortælle den sandfærdige, hjerteskærende, virkelige og dokumenterede historie om den lille søde og kærlige Nikkeline og hendes vej gennem Jobcentrets mange “tilbud”. Nikkeline må gennemgå umenneskelige lidelser for at gøre sig værdig til en plads som rigtig borger, med et rigtigt arbejde…

Read more »

Sagsbehandlingsregler til brug for borgere i socialsager.

Sagsbehandlingsregler til brug for borgere i socialsager.

Sagsbehandlingsregler er ofte volapyk – det er de ikke her. I dette indlæg forsøges kort at remse en stribe sagsbehandlingsregler op, som borgere i det sociale system og i beskæftigelsessystemet kan bruge i deres kamp for retfærdighed. 1. Vejledningspligt For alle forvaltningsmyndigheder gælder der en almindelig pligt til at vejlede borgerne inden for de sagsområder,…

Read more »

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan i Holbæk Kommune 2018 Information om hvorledes Holbæk Kommune har tænkt sig at øge beskæftigelsen i 2018 og fremadrettet.Bare til orientering, hvis man ikke vidste den var der/har set den. Planen kan hentes her.   Alle kan bidrage – men får de mulighed for det? Holbæk Kommune gør her lidt ud af at fortælle…

Read more »

Holbæk Kommune afgør om du er syg eller rask.

Holbæk Kommune afgør om du er syg eller rask.

  Holbæk Kommune forlange du møder til samtaler selvom du er sygemeldt. – ofte meningsløse samtaler uden indhold for den syge, der oplever det som ren chikane. Ofte står der i indkaldelser at du ikke må sygemelde dig – kommunen er således herre over dit helbred. Skal kommunens ansatte også møde op under sygdom? Vi…

Read more »

Aktivering i Holbæk Kommune

Aktivering i Holbæk Kommune

Aktivering i Holbæk Kommune – aktindsigt for 2017. Umiddelbart tegnes der ikke hverken et overraskende, ej heller et nyt billede af aktivering af ledige i kommunen. Hvordan den kan tolkes, giver vist ikke de store valgmuligheder, men det står selvfølgelig frit for at have en anden mening om tallene. Enhver kan ved selvsyn konstatere hvilke…

Read more »

Udsatteråd – jamen hvem har sat de udsatte ud?

Udsatteråd – jamen hvem har sat de udsatte ud?

Hvem har sat de udsatte ud? Den nuværende kommunalbestyrelse har planer om at etablere et Udsatteråd i Holbæk Kommune der skal: – ”understøtte Holbæk Kommunes politik for Voksne med særlige behov.” Formålet skal være ”Livskvalitet i fællesskabet” , ”Fra Politik til handling” & ”Lighed i Sundhed” og andre fritstående floskler. Rådet skal så vejlede politikerne…

Read more »

HovsaHolbæk’s “Vælgermøde”

HovsaHolbæk’s “Vælgermøde”

HovsaHolbæks omvendte vælgermøde banede vejen for dialog til politikerne om udsatte borgeres vilkår i Holbæk. Der var mange fremmødte til mødet på Holbæk Bibliotek, både borgere der havde gjort deres ”erfaringer” med sagsbehandlingen, men heldigvis også politikere fra stort set alle partierne. Udover at flere politikere fik information om forhold de vist ikke kendte til,…

Read more »

HovsaHolbæk inviterer til vælgermøde

HovsaHolbæk inviterer til vælgermøde

HovsaHolbæk syntes at politikerne skal lytte til borgerne! Derfor har vi arrangeret et vælgermøde, hvor politikerne ikke skal love guld og grønne skove, men lytte til de problemer vi oplever i hverdagen – og fortælle hvad de vil gøre ved dem! Borgere i hele landet føler sig svigtet af deres kommuner. Når man står i…

Read more »

HovsaHolbæk fylder 4 år idag!

HovsaHolbæk fylder 4 år idag!

HovsaHolbæk har nu eksisteret i 4 år. Vi har i de 4 år deltaget i rigtig mange sager – haft rigtig mange møder – haft rigtig mange samtaler – brugt rigtig mange timer på kontakt til myndigheder – talt med rigtig mange mennesker som er kørt fast i deres sagsbehandling, eller har følt sig uretfærdigt…

Read more »

Aktivering statistik for Holbæk Kommune

Aktivering statistik for Holbæk Kommune

Vi har nu fået oplysninger fra ”AMK (Arbejdsmarkedskontor) Øst” i Roskilde om de steder, hvor der har været en eller anden form for aktiveringsforløb i Holbæk Kommune i 2014, 2015 og 2016. Det er rigtig mange forløb, og det kan dreje sig om både Virksomhedspraktik, nytteindsats og løntilskud. Vi har ikke fået aktindsigt i aktiveringer…

Read more »

Den uafhængige rådgivning i Holbæk

Den uafhængige rådgivning i Holbæk

Den uafhængige rådgivning Vi tilbyder rådgivning i til borgere i Holbæk Kommune som har problemer med deres sagsbehandling i kommunen. HovsaHolbæk´s rådgivning er drevet af frivillige og er en del af HovsaHolbæks initiativ for at sikre en fair og lovlig behandling af kommunens borgere. Kan vi hjælpe dig med at afklare din situation? Har du…

Read more »

Sygedagpengesager kan måske genoptages!

Sygedagpengesager kan måske genoptages!

Sygedagpengesager standset med tilbagevirkende kraft. Ankestyrelsen ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag. Er det aktuelt for dig eller er du i tvivl – se mere på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Read more »

Frivillighed.dk

Frivillighed.dk

  Frivillighed.dk – videnscenter for socialt arbejde Frivillighed.dk har et væld af nyttige informationer for dem som yder en frivillig indsats for socialt udsatte grupper .Et landsdækkende viden-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde. Meget relevant for HovsaHolbæk og desværre mange af vores støtter, er der for eksempel en række glimrende videoer der giver…

Read more »

Advokatrådets rapport om retssikkerhed i forvaltningen

Advokatrådets rapport om retssikkerhed i forvaltningen

Advokatrådets rapport Advokatrådets rapport påpeger at det Ikke alene er problematisk at kommunerne ikke følger den lovgivning der er for at sikre borgernes rettigheder, men der kan yderligere stilles rimeligt store spørgsmål omkring retssikkerheden for de borgere som kommer i berøring med forvaltningerne. Det har Advokatrådet udarbejdet en rapport om. Advokatrådet har sammen med en…

Read more »

Hovsa filmen – den korte version

Hovsa filmen – den korte version

Hovsa filmen blev jo en hel dokumentarfilm! Derfor har vi klippet en lettere fordøjelig trailer på 5 minutter, som fortæller om baggrunden for HovsaHolbæk. Man kan stadig se hele Hovsa filmen på 20 minutter via link i højre side.

Read more »

HovsaHolbæk film

HovsaHolbæk film

HovsaHolbæk har begået en lille film. Intentionen er at fortælle lidt om baggrunden for at danne gruppen HovsaHolbæk. Vi vil også gerne fortælle lidt om hvad nogle af os beskæftiger os med – og ikke mindst hvorfor vi gør det. At det betyder noget at prøve at gøre en forskel, selv om det af og…

Read more »

Hovsa-gruppens møder med Holbæk Kommune

Hovsa-gruppens møder med Holbæk Kommune

Her er så referat af de første 2 dialog møder mellem HovsaHolbæk og Holbæk Kommune. Møde 1: Mandag den 24. november 2014 kl. 10-12 Holbæk Kommune, Jernbanevej Hovsagruppen fremlagde et dokument på to sider, hvor vi havde oplistet en række af de problemer, som borgerne oplever i mødet med Holbæk Kommune. Følgende deltog: Kommunen: Gorm…

Read more »

Dialogmøde med Holbæk Kommune

Dialogmøde med Holbæk Kommune

FØRSTE DIALOGMØDE MED HOLBÆK KOMMUNE Bisiddergruppen i HovsaHolbæk blev i slutningen af november inviteret til dialogmøde med den politiske- og administrative ledelse af Arbejdsmarkedscentret. Til mødet havde vi opremset 9 åbenlyse problemstillinger, som vi kan se går igen i de sager vi bliver bisiddere i og derfor ligner et mønster uanset den enkelte borgers individuelle…

Read more »

Aktindsigt og lovgivning

Aktindsigt og lovgivning

En udmærket pjece omkring reglerne for aktindsigt, udgivet af Borgerrådgiveren i København. Det er en guide til medarbejdere, men bestemt også nødvendig oplysning for “Borgere”. KlarRet  er en serie oplysnings-pjecer om, hvad medarbejderne i kommunen skal leve op til og være opmærksomme på ved behandling af sager. Denne KlarRet beskriver en række myter og fakta,…

Read more »

Information om paragraf 34

Information om paragraf 34

Flemming Leer Jakobsen blev opmærksom på at mange kommuner slet ikke informerer borgerne om at de har mulighed for at få § 34 hjælp. Han besluttede sig derfor for at lave en kort oplysnings film, med facts omkring hvem der kan få hjælp. Se Youtube videoen og få information om loven – måske DU også har krav…

Read more »

HovsaHolbæk har 1 år’s fødselsdag

HovsaHolbæk har 1 år’s fødselsdag

Det er i dag 1 år siden Birgitte Boye Bichel og andre ildsjæle lagde grunden til Hovsa. Jeg tror ikke at man dengang havde forventet at omfanget af aktivitet og resultater ville blive så omfangsrigt som det er i dag. Rigtig mange har haft gavn af den indsats der er blevet gjort for at hjælpe…

Read more »

Vejledning til kontrolgrupperne

Vejledning til kontrolgrupperne

Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille en række guidelines og gode råd for den enkelte kommunale medarbejder. Vejledningen er samtidig udtryk for ”best practise” for, gennemførelse af ”den gode kontrolsag” både i kommunen og i samarbejde med Udbetaling Danmark. Vejledningen er udarbejdet efter…

Read more »

Rettigheder og pligter for enlige.

Rettigheder og pligter for enlige.

HovsaHolbæk har på biblioteket afholdt endnu et berigende og informativt møde om dine rettigheder i mødet med Holbæk Kommune. Denne gang blev grundigt gennemgået lovgrundlag og retningslinier omkring hvornår man er reelt enlig i lovens forstand. Hovedpunkterne på mødet: Hvilke særlige regler gælder når man modtager ydelser som enlig. Hvordan skal/må myndighederne behandle borgeren i de…

Read more »

Informationsmøder om dine rettigheder

Informationsmøder om dine rettigheder

På onsdag d. 4. juni kl. 19.00 kan du høre om  dine rettigheder i sagsbehandlingen af din sag , hvis du kommer i Kontrolgruppens søgelys. Holbæk Kommunes kontrolgruppe har længe haft svært ved at overholde reglerne, når de jagter borgere, de tror modtager hjælp og støtte uberettiget. Selvfølgelig skal borgere ikke have ydelser de ikke…

Read more »