Archive For The “Debat” Category

Jobcentre skaber arbejdspladser.

Jobcentre skaber arbejdspladser.

Jobcentre er grobund for en ny storindustri.

Jobcentre har i mange år været storleverandør af arbejdspladser.
Ingen aner hvor mange mennesker der egentlig er beskæftiget i den industri – med at “beskæftige”.
Det eneste vi ved er at hvis man tæller hele udgiften med til de mange tusinde der er beskæftiget som jobkonsulenter, sagsbehandlere, økonomi og andre administrative medarbejdere og ikke mindst såkaldte “Andre aktører”, så taler vi ikke kun om nogle hundrede millioner kr., men om et rigtig stort beløb – og det er da selvfølgelig trist hvis alle de mange tusinde medarbejdere skulle blive nød til at melde sig i køen af arbejdsløse.

Et nyt erhverv er nærmest eksploderet.

Her tænker jeg på den lille hær af advokater, socialrådgivere, andre fagpersoner og ikke mindst de mange ildsjæle der frivilligt arbejder med rådgivning og sagsbehandling.
Det er alle mennesker der arbejder med sager IMOD forvaltningerne, altså staten.

Alle i den branche er efterhånden overbebyrdet med sager.
Firmaer der ernære sig ved det ansætter, ugentlig nye medarbejdere på grund af det stigende arbejdspres.
Mange må som socialrådgiver Puk Sabber, (der meget beskrivende kalder firmaet “Socialforsvaret”) simpelthen lukke for tilgangen
Også her i HovsaHolbæk kunne vi godt trænge til ekstra hænder, da vi er tæt på at nå derhen hvor vi må sige nej til henvendelser.

Både et sundhedstegn og en falliterklæring.

Et sundhedstegn fordi flere og flere borgere har fået nok af at blive drevet rundt i systemet som kvæg, uanset om de er raske eller syge.
For eksempel er der nogle der arbejder på et svar til Berlingske Tidenes usmagelige artikel om Kim fra Jobcentrets ofre – og man regner med at få hele 200.000 borgere fra forskellige grupper til at bakke op om det.
Det må siges at være et sundhedstegn at befolkningen er ved at have fået nok af et system der gennem mange år har bevist sin ubrugelighed.
Det er ikke kun borgere i klemme, men også ganske almindelige, hårdtarbejdende mennesker, der for manges vedkommende kan se det groteske i at bruge samfundsressourcer på at piske borgere rundt uden nogen som helst positiv effekt, – og dermed være en udgift for samfundet man i realiteten intet får for. Er der et bedre ord end “Falliterklæring”

Det ingen tør tale om.

Jobcentre

Jo, vi er mange der tør men bliver nærmest betragtet som konspirations-teoretikere så snart vi bruger order “system” – men hvilket ord kan vi bedre bruge?

Politikere, embedsvældet og medierne kæmper en brav kamp for at nedgøre vores stemmer som kværulanter og klynkehoveder for at holde liv i det “system” de har skabt – lidt ligesom stadig at købe foder til en død hest.
Man magter kun at køre en hetz imod enkelte personer som Kim Madsen, og lader som om han er den eneste og negligere at han kun er eksponent for et socialt oprør –  vi er flere hundrede tusinde som har fået nok.
Man tør overhovedet ikke beskæftige sig med de tendenser vi efterhånden er mange der protesterer imod.
“Systemet” er simpelthen bygget på en forkert præmis, nemlig at borgere ikke ønsker at bidrage til samfundet og dermed deres egen livskvalitet, men helst vil forsørges uden at yde det de nu kan.
At mennesker der styrer vores land kan gøre det med så stor uvidenhed, er mig en gåde og kilde til undren.
Man kan godt få den tanke, at de tror det er noget som vil “gå over” af sig selv når tosserne (os) har fået lov til at ytre sig et stykke tid.
Det tror jeg er en fatal fejlvurdering, ikke mindst af sund fornuft og anstændighed.

Nu er arbejdsgiverne også ved at have fået nok.

En artikel (blandt efterhånden rigtig mange som fornuftige erhvervsfolk byder ind med). 
Direktør i den faglige organisation Lederne, Henrik Bach Mortensen udtaler blandt andet:
Vi kan ikke byde folk, at de skal igennem meningsløse ressourceforløb uden at have job til dem. – Læs hele artiklen her.
Der peger han uden at vide det på noget essentielt i hele jobcirkusset:


Det er en politiker-skabt illusion at der eksisterer job til de borgere der piskes mest rundt og har de største udfordringer.

Jeg lærte et helt nyt ord idag, der er en fremragende beskrivelse af årsagen til politikeres laden stå til.

Virkelighedsresistent!

Read more »

Udsatteråd – jamen hvem har sat de udsatte ud?

Udsatteråd – jamen hvem har sat de udsatte ud?

Udsatteråd

Hvem har sat de udsatte ud?

Den nuværende kommunalbestyrelse har planer om at etablere et Udsatteråd i Holbæk Kommune der skal: – ”understøtte Holbæk Kommunes politik for Voksne med særlige behov.”
Formålet skal være ”Livskvalitet i fællesskabet” , ”Fra Politik til handling” & ”Lighed i Sundhed” og andre fritstående floskler.

Rådet skal så vejlede politikerne om hjemløse, boligløse, misbrug, sindslidelser, vold og prostitution.

Planen er, at der skal sidde repræsentanter fra organisationer og offentlige myndigheder i Udsatterådet. 10-15 personer.
Rådet skal mødet tre til fem gange om året og der kan arrangeres ekskursioner.
Der etableres en sekretærstilling til at sørge for temadage, referater, koordinering osv.

Men, det forekommer mig, at erfaringerne fra andre Udsatteråd og Integrationsråd ikke er opmuntrende. Disse Råd har som regel ingen betydning eller funktion. Bl.a. fordi hovedparten af de repræsentanter, der sidder i den slags Råd, i deres daglige arbejde er ansat i kommunen eller er afhængige af kommunal støtte og eller ansat i kommunen.
Deres råd vil derfor sjældent gribe forstyrrende ind i den kommunale dagligdag.

Udsatteråd i Holbæk. Er det nu så god en idé?

Umiddelbart er det min vurdering, at et Udsatteråd i Holbæk Kommune vil være spild af tid og kræfter. 
F.eks. er der heller ikke lagt op til at se på Jobcenteret, Familieafdelingen, aktiveringsordninger, ydelser til unge under 30 år, kontanthjælpsloftet, Udbetaling Danmarks besynderlige skrivelser. Det er jo i høj grad systemet selv (kommunen) der har sat de ”udsatte” ud.

Hvis der skal gøres noget seriøst ved de problemer der vitterligt er, så kræver det først og fremmest politisk vilje til at gøre noget ved dem. Den vilje er fraværende hos Venstre og Dansk Folkeparti,som aktivt laver politikker som gør forholdene værre for det såkaldte ”Fællesskab”.
Et mere socialt sindet flertal i kommunalbestyrelsen efter valget den 21. november – og som træder til den 1. januar 2018 – vil kunne lave en del forbedringer. Men det kræver, at man formulerer, hvad man ønsker forbedret, og ikke bare et Råd der kan komme med henstillinger.
Jeg foreslår derfor, at den nye kommunalbestyrelse i stedet skal udvide beføjelserne og ressourcerne til Borgervejleder-funktionen.

Borgervejlederen skal kunne gribe direkte ind overfor dårlig sagsbehandling og påtale den, afholde kurser for de kommunalt ansatte og være med til at offentliggøre og synliggøre de afdelinger i kommunen som ikke fungerer. Det er en forudsætning, at politikerne kender problemerne for at kunne gøre noget ved dem.
Her ville lidt øgede ressourcer kunne forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen formentlig og spare en del penge, fordi sagsbehandlingen bliver mere effektiv.

Et foreslag kunne være

Men det kræver, at den nye kommunalbestyrelse aktivt formulerer, at nu vil de have en undersøgelse af f.eks. familieafdelingen, hjemløshedens årsager, Jobcenteretet de eksterne aktiverings aktører osv., og at man er villig til at lade alle med indsigt og viden kommen til orde.
Det kan være i høringer eller små konferencer, hvor den/de politiske udvalg på forhånd klart har markeret, hvad de vil vide noget mere om. 

Altså, at politikerne aktivt definerer, hvilke problemer der skal undersøges i stedet for at nedsætte et bredt og meget diffust ”Udsatteråd”.

Erling Frederiksen

Read more »

HovsaHolbæk’s “Vælgermøde”

HovsaHolbæk’s “Vælgermøde”

HovsaHolbæks omvendte vælgermøde banede vejen for dialog til politikerne om udsatte borgeres vilkår i Holbæk.

Vælgermøde

Der var mange fremmødte til mødet på Holbæk Bibliotek, både borgere der havde gjort deres ”erfaringer” med sagsbehandlingen, men heldigvis også politikere fra stort set alle partierne.
Udover at flere politikere fik information om forhold de vist ikke kendte til, var det meget positivt at der blandt de fremmødte var stor interesse for yderligere arrangementer/møder i en eller anden form, for at drage nytte af HovsaHolbæk’s erfaringer fra de flere hundrede (ja, der er rigtig mange), sager vi har været involveret i.
Desværre var der kun tid til at komme med nogle få sagseksempler, selv om vores indtryk er at mange ikke er klar over omfanget – hvor mange mennesker det egentlig er tale om der får forringet deres livskvalitet unødigt ved behandlingen af deres sager , enten det så er på jobcentret, familiecentret eller andre ”afdelinger” .
Vi ser frem til at interessen for at drage nytte af HovsaHolbæks erfaringer bliver fulgt op og medfører konkrete tiltag – også efter kommunevalget.

HovsaHolbæk – en stemme for retssikkerheden.

HovsaHolbæks frivillige fortalte om de mange henvendelser der kommer fra borgere som ikke magter kampen for at deres sagsbehandlig foregår anstændigt og efter lovgivningen.
Derudover fortalte Somaliske kvinder om det store arbejde de gør for at råde bod på den manglende hjælp og støtte fra Holbæk Kommune, som de oplever er et stort problem for deres netværk.
Inge Lise Bonhardt fra Venligboerne fortalte levende og medrivende om de store udfordringer de møder i deres arbejde med flygtninge, hvor lovgivning og manglende velvilje er den store forhindring i arbejdet for en hensigtsmæssig integration.
En tilhører kom ligeledes med et grelt eksempel på hvor ringe det står til på handikap området, hvor selv meget simple forespørgsler er blevet kompliceret helt ud i, hvor det for den enkelte nærmest kan være nødvendigt med en advokat for at få bevilliget et nyt dørtrin – udover den helt urimeligt lange sagsbehandlingstid.

HovsaHolbæk havde flere fokuspunkter.

Et af dem var de mange problematiske familiesager vi oplever, hvor man intet hensyn tager til familiens tarv og jævnligt modarbejder oplagte løsninger ved blandt andet at trække sager helt urimeligt i langdrag og i mange tilfælde ikke yde den hjælp som familierne har krav på efter lovgivningen.
Et andet væsentligt punkt var Jobcentrets meningsløse aktivering af ledige, både hos eksterne aktører og i virksomheder eller forløb, hvor det aldrig har været meningen at det skal munde ud i et ordinært job.
Den slags aktivering kan udelukkende opfattes som en strafforanstaltning og som et krampagtigt forsøg på at tækkes politiske strømninger uden nogen form for gavn for den ledige.
At man aldrig har evalueret på disse forløb, men blot har registreret at nu ”er borgeren aktiveret”, har for eksempel bevirket at borgere har været i mere end 10 forløb på disse kostbare ”kurser” hvor man hver gang får ”klarlagt sine kompetencer og lært at skrive et CV”, hvilket må have kostet store summer kastet ud i luften til ingenting.

Foto må gerne kopieres 😉

Vælgermøde

Read more »

HovsaHolbæk inviterer til vælgermøde

HovsaHolbæk inviterer til vælgermøde

HovsaHolbæk syntes at politikerne skal lytte til borgerne!

Derfor har vi arrangeret et vælgermøde, hvor politikerne ikke skal love guld og grønne skove, men lytte til de problemer vi oplever i hverdagen – og fortælle hvad de vil gøre ved dem!
Borgere i hele landet føler sig svigtet af deres kommuner.
Når man står i en situation, det kan være ledighed, sygdom, sociale, personlige eller familiemæssige problemer – så er kommunen ofte mere modspiller end medspiller.
Hvordan kan vi i Holbæk kommune blive bedre til at borgere skal opfatte os som et fællesskab, hvor alle arbejder for alles bedste?
Er det nødvendigt at vi skal ligge i den tunge ende – hvorfor ikke blive den kommune der går foran?
Kom frisk og deltag i debatten på Holbæk Bibliotek d. 2 november kl. 19.00 – det bliver “spændende”!

HovsaHolbæk

Read more »

SORTE OG UANSTÆNDIGE TORSDAG!

SORTE OG UANSTÆNDIGE TORSDAG!

Sorte

Sorte torsdag er idag!

I dag vælger et flertal i Folketinget at smide mange tusinde af de mest udsatte grupper i Danmark ned af Velfærdsbrættet, for tilsyneladende at få 700 raske kontanthjælpsmodtagere i arbejde.
Det gør de med så bureaukratiske regler, som nu -endnu engang – giver kommuner gode undskyldninger for , hvorfor de syge kontanthjælpsmodtagere ikke bliver hurtigere afklaret og udredt til en anden ydelse som er afpasset deres helbred.
Det er uhyggeligt at et solidarisk og samfundsskabt socialt sikkerhedsnet så hurtigt kan rives væk på så bevidst usandt et grundlag.

Os der arbejder for denne gruppe borgere ved, at bl.a.
Den nuværende lovgivning og arbejdsgivernes frie ret til ansættelse gør at
– Disse borgere ikke selv kan bestemme om de kan få kontanthjælp eller en anden offentlig ydelse
– De kan ikke selv bestemme om de skal ansættes i et ledigt job
– De kan ikke selv bestemme om der er mangel på jobs
– De kan heller ikke selv fastsætte deres husleje
– De kan ikke ændre på deres kroniske lidelser

Så alle disse borgere er gidsler i et sort flertals ideologiske felttog, som viser at de er fuldstændig ligeglade med den fattigste del af befolkningen, som samfundets ledere burde beskytte og hjælpe.
Istedet finder de det helt i orden åbent at fortælle at de vil bruge alle de millioner de tager fra de fattigste, på skatte
lettelser til de rigeste i vores samfund))-:
Derfor er de kolde overfor både viden og virkeligheden, og også de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser det vil få på længere sigt!
Det er det sorte flertals virkelige mission.
HUSK DET!

Bente Juul Röttig
Socialrådgiver

Se Majbrit Berlaus opfordring til politikerne:

http://

Afvis kontanthjælpsloftet▶▶▶ KOM NU, CHRISTIANSBORG – AFVIS KONTANTHJÆLPSLOFTET!Majbrit Berlau opfordrer politikerne til at stemme imod lovforslagene om kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen, som er til afstemning i folketingssalen i dag:

Opslået af Dansk Socialrådgiverforening på 16. marts 2016

 

Read more »

Synspunkt om retssikkerhed

Det kan faktisk betale sig at overholde retssikkerheden i sagsbehandlingen


I onsdagens avis (6.5.) kunne vi læse at Holbæk Kommune har været nødt til at betale i alt 3,7 mill. kr. tilbage til kontanthjælpsmodtagere, fordi Kommunen har lavet en ”fodfejl” ved gennemførslen af en lovændring. En lovændring som betød at en kæreste som bor hos en kontanthjælpsmodtager fik gensidig forsørgelsespligt, som om de var gift.  Det gennemførte Holbæk Kommune ikke på en lovlig måde.

Lyder det som en urimelig stor økonomisk konsekvens af en procedurefejl?

I et demokratisk retssamfund som vores, skal borgerens retssikkerhed være en selvfølge, når kommunen behandler ens sag og træffer væsentlige afgørelser om dig som borger og – som her – fjerner ½-delen af et forsørgelsesgrundlag.

Men i denne lovændring er der jo også en kæreste, som pludselig bliver pålagt en økonomisk forsørgerbyrde, som også får væsentlig betydning for ham/hende. Der er altså 2 parter i denne sag. 2 personer som begge skal varsles og høres om f.eks. deres egen opfattelse af deres forhold.

I Forvaltningsloven hedder det: Partshøring.

 

Er det en ubetydelig fejl?

Partshøringsreglerne er en helt central garantiforskrift i dansk forvaltningslovgivning, som skal følges når en offentlig instans behandler og træffer afgørelser som får konsekvenser for borgere.

Er partshøring ikke foretaget, foreligger der generelt en væsentlig formel fejl ved afgørelsen. Hvis afgørelsen endda bliver en økonomisk byrde for borgeren, som her, vil afgørelsen som udgangspunkt være ugyldig. Så det er altså en grov fejl i lovens forstand.  Det skal derfor efter lovgivningen betyde at parterne, der ikke er blevet partshørt, skal stilles som før Holbæk Kommune traf deres afgørelse i starten af 2014 og indtil en ny retssikkerhedsmæssig korrekt og lovlig afgørelse er gennemført.

Helt ærligt – det er den vigtigste regel i lærebogen om borgerens retssikkerhed i sagsbehandlingen i det offentlige. Ved man ikke det i Holbæk Kommune?

 

Er dette den dyreste retssikkerhedsfejl i Holbæk Kommune?

Som frivillig rådgiver og bisidder i borgernetværket ”Hovsa, Holbæk” ved jeg, at der i Holbæk Kommune hele tiden sker brud på den lovgivning, som skal sikre den enkelte borgers retssikkerhed i sagsforløbet.

 

Men i den daglige sagsbehandling er der tilsyneladende hverken fokus på eller viden nok om det, der betyder rigtig meget for borgeren og som efter loven skal sikres: Nemlig personlig dialog med sagsbehandleren, der skal indsamle tilstrækkelige oplysninger før afgørelse, inddragelse i ens egen sag, gennemskuelighed i sagens proces, hurtighed i sagsbehandlingen og forbud mod at trække sagen i langdrag og ikke mindst – en helhedsvurdering af borgerens samlede situation som grundlag for en afgørelse.

 

De mennesker jeg støtter i at få disse forhold til at virke i deres egne sager, har som deres højeste ønske at komme ud af kontanthjælpssystemet, at få en mere selvstændig tilværelse og arbejde i det omfang de kan med deres kroniske lidelser.

Men de har indtil nu i årevis været gidsler i kontanthjælpssystemet, uden selv at kunne komme ud af det, fordi de har fået en varig nedsat arbejdsevne. Der har været tale om en årelang ineffektiv, uoverskuelig og tilfældig indsats, som har været rigtig dårlig for borgerne og medvirket til et dårligt arbejdsmiljø for skiftende sagsbehandlere. Men det har også kostet mange millioner i kontanthjælp for Holbæk Kommune, uden der er kommet resultater ud af pengene, hverken for borgerne eller Kommunen.

Der kunne spares mange gode penge her, ved at indføre en ny sagsbehandlingsproces, hvis mål skulle være at sikre borgerens retssikkerhed i forløbet som lovgivningen foreskriver.

 

Gode visioner og vilje til forandring er ikke nok

Det er Kommunalbestyrelsen, der til enhver tid har haft ansvar for, at der ikke før er rettet op på denne årelange glidebane og det er den siddende Kommunalbestyrelse, der har ansvar for at beslutte en konkret handlingsplan nu, som kan rette op på forholdene, ved straks at sætte fokus på retssikkerheden i sagsbehandlingen og dermed fremme en borgernær og effektiv indsats for de borgere, der har krav på støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Det kræver bl.a. efteruddannelse af sagsbehandlerne.

Mit tilbud om undervisning i retssikkerhed i den daglige praksis for de ansatte i Jobcenter og Myndighedsafdeling står stadig ved magt.

 

Bente Juul Röttig

Socialrådgiver og bisidder

Folketingskandidat for SF

 

Read more »

HovsaHolbæk film

HovsaHolbæk film

HovsaHolbæk har begået en lille film.

Intentionen er at fortælle lidt om baggrunden for at danne gruppen HovsaHolbæk.
Vi vil også gerne fortælle lidt om hvad nogle af os beskæftiger os med – og ikke mindst hvorfor vi gør det.
At det betyder noget at prøve at gøre en forskel, selv om det af og til er med meget små skridt.
Selv om vi måske har forskellige bevæggrunde til at bruge så meget af vores tid på projektet, så er det fælles for os, at vi alle har oplevet uretfærdighed, menings – (lov)løshed, “Hovsa” løsninger og et nedværdigende menneskesyn i den offentlige forvaltning her i kommunen.
Det vil vi gerne bidrage til at lave om på, da det er tvingende nødvendigt at få ændret det menneskesyn som har udviklet sig i forvaltnings-kulturen, hvor individet tilsyneladende er blevet en biting.
Vores kommune er jo mere end en forretning (der ovenikøbet ikke bliver drevet særlig forretningsmæssigt idet “kunderne” ikke bliver behandlet særligt kundeminded).
Vores kommune skulle gerne udvikle sig til et sted hvor vi tager hånd om hinanden til alles bedste – ikke et sted man henvender sig med frygt for repressalier og modstand imod at kunne leve en anstændig tilværelse.

Read more »

Erling Frederiksen – kontrolgruppe sager

Erling Frederiksen – kontrolgruppe sager

+Erling Frederiksen

Erling Frederiksen på Holbæk Bibliotek

Erling fortalte om de mange sager han har haft med Kontrolgruppen i Holbæk Kommune. For en uvildig tilhører var det nærmest groteske sagsbehandlinger, som man ikke skulle mene kunne forekomme blandt blot nogenlunde fornuftigt tænkende embedsmænd.
At der er blevet (og formentlig stadig bliver), foretaget ulovlige og bestemt fornuftstridige afgørelser i sager om borgeres ret til og krav på ydelser, er hævet over enhver tvivl.

At få gennemgået sagerne og følge behandlingen af de enkelte sager hele vejen igennem systemet, tegnede et klart billede af at der er en uhensigtsmæssighed i behandlingen som koster samfundet store summer i administration, formentlig langt større beløb end der spares ved at jagte de for det flestes vedkommende, sagesløse borgere.
Det er ikke fordi der ikke er rimelig klare regler – det er fortolkningen af dem det kniber med.
Erlings eksempler på klagegangen, som koster titusindvis af kroner i sagsbehandling og tager måneder hvor borgeren er hensat i frustration og uvished, – som ofte kunne være undgået ved en telefonopringning eller lidt flexibilitet, er tilsyneladende mere reglen end undtagelsen.
Man spekulerer helt åbenlyst i de svage borgeres nød og mangel på muligheder for en anstændig og retfærdig behandling. At denne fremgangsmåde på sigt er langt mere omkostningskrævende og ikke mindst til gene for et stort antal borgere, vidner om en administration der har glemt hvad det egentlige formål egentlig er – at bidrage til en bedre tilværelse for ALLE borgere, også de svage.
Debatten bagefter afspejlede helt tydeligt at der tilsyneladende er tale om en syg forvaltnings-kultur som ser stort på lovgivningen og et anstændigt menneskesyn, når bare man sparer 1 Kr. som senere viser sig at blive en udgift på 100.
Man må ikke glemme at det er vores kommunale politikere, der i sidste instans er ansvarlige for dette uvæsen og at den form for misforvaltning afspejler en politisk beslutning om at sådan vil man tilsyneladende gerne have det skal være.

Read more »

Blok på bistand – Absurd teater!

Blok på bistand – Absurd teater!

Teateraw

Blok på bistand var kun teater – ikke debat.

Offentligt møde på Holbæk Teater den 5. januar 2015
Af Erling Frederiksen

Holbæk Teater arrangerer den første mandag i hver måned et debatmøde om et udvalgt emne, hvor der inviteres en række politikere fra byrådet, og hvor borgere i nogen grad kan møde op og deltage i debatten.
Det er i høj grad de borgere som i forvejen er aktive politisk, socialt eller kulturelt som møder op, og det skal de ikke kritiseres for.

På mødet den 5. januar tog man udgangspunkt i DR’s udsendelsesrække fra Holbæks Vangkvarter – ”Blok på Bistand”  og der var mødt en række borgerne op til mødet fra netop det kvarter. Jeg vurderer 10 – 20 personer. De fik ikke ordet, men de bad heller ikke om det,og de to ordstyrere forsøgte heller ikke at inddrage dem.
Man havde dog indkaldt en borger, som havde medvirket i TV-udsendelserne og som angiveligt havde fået arbejde ud af et praktikløb. Det viste sig dog, at det kun var måske, at han ville blive ansat omkring 1. februar i 15-16 timer. Og han kritiserede (det var vist ikke meningen) de utallige praktikforløb som intet fører med sig.
Det er tankevækkende, at Teatret vælger at fremhæve en person som har fået arbejde (måske!) ud af et praktikforløb (eller hvad det nu kaldes for tiden), når der formentlig samtidigt er mindst 100 forløb som ikke fører til beskæftigelse.
Politikeren fik hyklerisk lov til at sige, at dem skam ikke var meningen at virksomhederne skal misbruge ordningen og hele tiden få nye praktikanter.
Men det er vel netop meningen, for det er det der foregår.

Det ville være meget vanskeligt for en borger på kontanthjælp at stille sig op og sige noget på mødet, fordi der fra starten direkte og indirekte blev lagt afstand til disse mennesker.
En af beboerne fra Vangkvarteret fortalte mig bagefter, at hun var så chokeret over tonen og mødet, at hun sad og rystede under hele mødet.
Holbæk Teater har tydeligvis ikke nogen føling med det der foregår i de mindre velstillede dele af befolkningen. Teater-ordstyrerne lagde sig tydeligvis i sporet på den mest arrogante og fordomsfulde DR-facon.
De forsøgte sig indledningsvis med en slags revolverjournalistik, hvor de retorisk spurgte, hvad politikerne ville gøre ved, at ca. 50 % af beboerne i Vangkvarteret er ”på bistand” og viste på storsskærm en række eksempler fra DR-udsendelserne på bistandklienter i situationer, som man bestemt aldrig ville filme borgmesteren i..

Hele stemningen – ”Nu skal vi hygge os med at tale om dem derude, og hvad vi dog skal stille op med dem” blev indledt ved, at en lækker brunette i en dejlig kort nederdel (Jeg ønskede mig i den anledning 40 år yngre..)  bød på et glas champagne i entreen.
I foyen, hvor mødet blev holdt, var der hyggepianist som også spillede i pausen midtvejs.
Og så var der som sagt storskærm og projektører på politikerne som blev  kaldt ind en efter en, som stjerner i et større show, og hvor man helst skulle klappe.  Politikerne fik faktisk så meget lys i hovedet, at de ikke kunne se de fremmødte borgere. Desuden fik politikerne, og de på forhånd udvalgte ansatte/ borgere, det meste af taletiden. De to ordstyrere gjorde intet forsøg på at problematisere DR udsendelserne eller gå bag om politikernes floskler eller at få nogle borgersynspunkter frem.
Formålet var kort sagt show og ikke et forsøg på forståelse, dialog eller fællesskab for hele kommunen. Fællesskabet (som mange af landets politkere ofte taler om) er kun for de udvalgte.
Reelt har man hægtet de fattigste befolkningsgruppen af samfundet ved at tale nedgørende og bedrevidende om os og ved at gøre de underste stort set retsløse i forhold til myndighedernes magt over indkomst, aktiviteter og familieliv.
Pressen, Politikere, DR italesætter konstant en nedgørelse af de fattigste befolkningsgrupper, som så kopieres af uvidende borgere, lokale politikere og teaterfolk, som lefler for systemet – og så får vi møder af denne karakter, hvor man helt åbenlyst taler om 15-20 % af kommunens borgere, som om de slet ikke hører med i samfundet.
Men heldigvis har vi ”Hovsa Holbæk”………..!


Læserbrev i Nordvestnyt:
af Flemming Röttig

DIALOG I HOLBÆK KOMMUNE?

Dialogmøde i Holbæk teater 5/9. Et led i KBs demokratieksperimenter. Et godt initiativ – mange gode muligheder.
Men skulle mødet konkurrere med det absurde teater ??
1½ time til politikernes sandkasselege / absurditeter:

Der er sat organisationsændringer i gang, forsørgede skal tage initiativ, der er for meget papir i sagsbehandlingen, medarbejderne er ikke dygtige nok, kontrol er bedre end tillid, arbejdsgiverne flytter til Kina, Holbæk er erhvervsvenlig, for mange børn i kontanthjælpsfamilier og videre i samme spor. Privat filosofi står over loven. Socialpolitik er unødvendig. Alle skal bare i arbejde.
Scleroseramte, personer med alvorlige mentale handicaps, sentudviklede, krigstraumatiserede, hjerneskadede, kvinder med graviditetsproblemer eller fødselspsykoser, borgere med alvorlige sociale handicaps etc. – Alle disse skal bare opleve en god privat arbejdsplads. Kommunen skal se de alvorligt handicappede dybt i øjnene. En fast og kærlig hånd, så er alle dårligdomme væk og motivationen hjemme.
Så hvis vi f.eks. skulle få en ”Tøndersag” i Holbæk –  ja så véd vi hvad vi skal gøre!

I 2. afdeling af mødet kom en håndfuld tilhørere og et par ansatte til orde.
Der var mange vigtige forhold, der kunne have været dialog om:

Kontrolgruppens funktion, lovlig sagsbehandling, nedværdigende borgerbehandling, ekstraudgifter p.gr.a. forkert sagsbehandling, hvordan får man fat i de få ”snydere” på en ordentlig måde, overholdelse af vejledningspligt, afskaffelse af årelange fejlaktiveringer med store negative effekter osv.
LOVE LAVES I FOLKETINGET OG IKKE I KB ELLER I KL!
Først nu gør man det, der skulle have været gjort for længst.
Jeg vil i øvrigt gerne takke NORDVESTNYT for god behandling af indlæggene fra ”Hovsa Holbæk”  i avisreferatet!
Jeg håber, at ”Hovsa Holbæk” bliver overflødigt i en nær fremtid i sin nuværende form. At kommunen bliver i stand til handle lovligt, og på den måde der er billigst I LÆNGDEN! Jeg kan forestille mig borgerinitiativet som et dialogforum og netværk, hvor myndighed, profession og borgere mødes.

Borgmester Søren Kjærsgård udtalte i forbindelse med en af de alvorligste sager vi har set, at ”vi går lige til grænsen”. Man gik i realiteten efter grænsen mellem de borgere, der har resurser til at klare kampen mod kommunen, og de borgere, der må finde sig i hvad som helst.
Med de praksisorienterede dialogmøder der nu er indledt mellem udvalgsformand / ledelse / medarbejdere og borgerinitiativet, må den tid være slut.

Flemming Röttig,
Næstformand,
SF-Holbæk.

Read more »