Archive For The “Artikler” Category

Kommunal reduceret tankegang

Kommunal reduceret tankegang

gribwtph
Pia sagen er et skoleeksempel på “kommunal reduceret tankegang”!
Tænk at ”begavede” mennesker kan benytte en sådan form for logik i sagsbehandlingen.
Tilsyneladende er det en praksis der i kommunerne bliver brugt helt bevidst i stort omfang.
Det går ud på: Man foretager en helt umenneskelig og lovstridig afgørelse, hvor man fratager et menneske ydelser det er berettiget til. Det indebærer at vedkommende, – hvis man har overskud til at anke og så senere får medhold, dermed pludselig bliver ”formuende” og straks får inddraget beløbet af de kommunale gribbe, med den begrundelse at man jo nu har midler til at forsørge sig selv, uagtet at man måske i ankeperioden har skullet ernære sig af ingenting.
Altså man får trukket nøjagtig det beløb som man vinder i en klagesag imod kommunen, hvilket igen vil sige at kommunen så har sparet nøjagtig det beløb der var klaget over, – SELVOM den tabte sagen.
Det må vist kaldes en kommunal win-win situation!
Det lader til at der på alle fronter arbejdes på højtryk for at fjerne retssikkerheden for de svage borgere.
Læs hele historien i avisen.dk

Read more »

“g’aktivering” siger tillykke til HovsaHolbæk

“g’aktivering” siger tillykke til HovsaHolbæk

Tillykke HovsaHolbæk med den nye hjemmeside, i håbet om at gode kræfter kan forenes til gavn for alle de der oplever meningsløshed og uretfærdighed i det offentlige system.
Opfordringen til jer, kære læsere, er at bruge siden flittigt til kommentarer og indlæg og selvfølgelig sørge for at den med H.C.Andersens ord:
“Bliver kjendt i det ganske land”!

At det vil blive starten på et nyt eventyr er måske nok at forvente for meget, så vi vil bidrage med et ældre af slagsen, ganske vist lettere omskrevet til lejligheden.

kejserinden1
I den store stad hvor hun boede, gik det meget fornøjeligt til, hver dag kom der mange fremmede, en dag kom der to bedragere; de gav sig ud for at være eksterne jobkonsulenter og sagde, at de forstod at skaffe det dejligste arbejde, man kunne tænke sig, ikke alene arbejdstiden og lønnen var usædvanlig god, der var også aktivering, og statistikken havde den forunderlige egenskab at den blev uforståelig for ethvert menneske, som ikke duede i sit embede, eller også var utilladelig dum.
”Det var jo et dejligt tilbud,” tænkte ministeren; ved at ansætte dem, kunne jeg komme efter, hvilke mænd i kommunen der ikke dur i det embede de har, jeg kan kende de kloge fra de dumme! Ja de konsulenter må jeg straks ansætte!” og hun gav de to bedragere mange penge på hånden, for at de skulle begynde på deres arbejde.
De åbnede også nogle jobcentre, lod som om de fungerede, men de havde ikke det mindste job at tilbyde. Rask væk forlangte de flere bevillinger, og pengene brugte de til at ansætte nogle flere konsulenter som kunne arbejde med at skaffe job som ikke var der, og det til langt ud på natten, til overtidsbetaling.
”Nu gad jeg godt vide, hvor vidt de er med at skaffe arbejde!” tænkte ministeren, men hun var ordentlig lidt underlig ved hjertet ved at tænke på, at den som var dum, eller slet ikke passede til sit embede, ikke kunne se det, nu troede hun nok, at han ikke behøvede at være bange for sig selv, men hun ville dog sende nogen først for at se, hvorledes det stod sig. Alle mennesker i hele byen vidste, hvilken forunderlig kraft de nye beskæftigelsestilbud havde, og alle var begærlige efter at se, hvor dårlig eller dum hans nabo var.
Jeg vil sende min gamle ærlige departementschef hen til konsulenterne!” tænkte ministeren, ”han kan bedst se, hvorledes statistikken tager sig ud, og ingen passer sit embede bedre end han!” (mere…)

Read more »

Klage forsvundet

Klage forsvundet

Arkivering
At klager og sagsakter forsvinder er jo ikke noget nyt, det kender de fleste til. Omfanget af den slags ligger hen i det uvisse, da der selvfølgelig kun kan være en modvillig interesse i at beskæftige sig med det. Ikke desto mindre er det hverdagskost for “deltagere” i systemet, man kunne fristes til at mene det sker fuldt forsætligt da forsinkelser ofte betyder en økonomisk gevinst, fordi mange udbetalinger først bliver eksekveret fra den dag der foreligger en afgørelse.
Artikel fra avisen.dk

Read more »