Støt Borgerforslag i Holbæk

Klik her og støt borgerforslaget!

Borgerforslag:

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen pålægger Borgmesteren at sikre, at forvaltningen bringer oplysninger om kommunens Rehabiliteringsteam og Pensionsnævn på Kommunens hjemmeside, således at borgerne kan blive informeret om disse to instansers sammensætning, mål og virke.

Begrundelse:

Hovsa Holbæk har forgæves forsøgt at få forvaltningen, bl.a. via henvendelse til Borgmesteren, til at sætte både Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet på Kommunens hjemmeside. Oplysninger om kommunens øvrige råd, nævn, udvalgt og kommissioner m.v. er tilgængelige på Kommunens hjemmeside. Men Pensionsnævnet og Rehabiliteringsteamet mangler.

Vi mener, at det for mange borgere har stor betydning at kende formålet med, arbejdsopgaverne for og sammensætningen af både Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet.
Begge instanser træffer afgørelser, som har afgørende indflydelse på mange menneskers liv og dagligdag mange år frem i tiden.

Vi kan simpelthen ikke finde nogen argumenter for, at Borgmesteren ikke øjeblikkeligt skal beordre disse vigtige oplysninger til borgerne bragt på den kommunale hjemmeside.

Vi håber derfor, at borgerne vil presse kommunalbestyrelsen til at tage sagen op, og at kommunalbestyrelsen derefter vil pålægge borgmesteren at få oplysningerne gjort tilgængelige for alle kommunens borgere.